Fjalimi inaugurues i Jezusit

Jan 7 • Meditimi i ditës

7 janar 2016 – E enjte, MOMENTI I SHENJTË – Lutja e përditshme

 

(Leximet e ditës: 1Gjn 3,22-4,6; Ps 2; Mt 4,12-17.23-25)

 

Prania e Hyjit

 

Ndalem një moment
dhe mendoj për dashurinë dhe hirin që Zoti e derdh mbi mua,

se si më krijon në shëmbëlltyrën dhe përngjasimin e vet, se si më bën tempull të tijin…

 

Liria

 

Trungu i trashë dhe i shtrembëruar i pemës kurrë nuk do të besonte
se mund të bëhet statujë, vepër e mrekullueshme artistike,
dhe kurrë nuk do t`i nënshtrohej daltës së skulptorit,
që me gjeninë e tij depërton për të parë dhe nxjerrë gjithçka mund të bëhet prej këtij trungu (Shën Injaci)
Lus për hirin që të lejoj të formohem me dorën e Krijuesit tim të dashur.

 

Ndërgjegjësimi

 

E pyes veten, ç`po ndiej sot në vete?
A jam ndoshta i/e lodhur, nën stres apo jashtë forme?
Nëse diçka prej kësaj ekziston në mua,
a mund të provoj t`i hedh tej këto brenga që më shqetësojnë?

 

Fjala

 

Fjala e Hyjit vjen tek ne nëpërmjet Shkrimit Shenjt.
Shpirti Shenjt ma ndriçoftë mendjen dhe zemrën në mënyrë që t`u përgjigjem nxitjeve të ungjillit.
Që t`i dua të afërmit si vetveten.
Që të kujdesem për vëllezërit dhe motrat në Krishtin.

 

Mt 4,12-17.23-25

 

12 Kur Jezusi e mori vesh se e kishin burgosur Gjonin, u tërhoq në Galile. 13 E la Nazaretin e shkoi e u vendos me banesë në Kafarnaum, qytet bregdetar në krahinën e fisit të Zabulonit e të Neftalit, 14 që të shkonte në vend fjala që tha Isaia profet:

15 “Tokë e Zabulonit e tokë e Neftalit,

në drejtim të detit, përtej Jordanit,

Galileja pagane,

16 populli që gjendej në errësirë,

pa një dritë të madhe;

atyre që banonin në krahinën e hijes

së vdekjes u lindi drita.”

17 Që atëherë Jezusi filloi të predikojë: “Kthehuni, se Mbretëria e qiejve është afër!”

23 Jezusi shkonte prej një vendi në një vend tjetër nëpër mbarë Galilenë, duke mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar Ungjillin e Mbretërisë e duke shëruar në popull çdo sëmundje e çdo pamundësi.

24 E u hap zëri për të anembanë Sirisë; i sillnin tek ai të gjithë ata që i mundonte ndonjë e keqe prej sëmundjesh e ndeshtrashash të larmishme ‑ të djallosur, epileptikë, të shituar; dhe i shëronte. 25 E pas tij shkonte një mori e madhe njerëzish prej Galilesë, prej Dekapolit, prej Jerusalemit, prej Judesë dhe prej krahinës përtej Jordanit.

 

Ç`dëshiron të më thuash, Zotëri?

 

Disa mendime mbi pjesën e leximit të sotshëm të Shkrimit  Shenjt:

 

– Fjalimi inaugurues i udhëheqësit të popullit është një moment kyç. Me tendosje e dëgjojmë çka do të thotë. Shumë i dëshirojmë fjalët autentike të vizionit dhe shpresës që do ta lartësojnë shpirtin e këputur.

– Fjalimi inaugurues i Jezusit me porosinë e Ungjillit, d.m.th. Lajmit të gëzueshëm i mban në tendosje dëgjuesit. Në të janë të bashkuar porosia dhe lajmëruesi i porosisë. Ai ofron të vërtetën, shërimin, shpresën, butësinë dhe paqen të gjithë atyre që e kanë humbur shpresën.

– Zot, më fton që ta ndryshoj jetën dhe të besoj në këtë Lajm të gëzueshëm. Ma thello besimin. Bëj që të pranoj ty dhe fjalën tënde dhe të besoj në Zotin e dashurisë të cilin ke ardhur ta zbulosh.

 

Bashkëbisedimi

 

O Zot, e di që fjalët nuk janë të nevojshme kur të drejtohem ty.

 

Ti shikon në thellësinë e zemrës sime.

I njeh dëshirat dhe nevojat e mia.

Po lëshohem në duart e tua.

 

Përmbyllja

 

Të falënderoj, o Zot, për çdo nxitje që ma ke dhuruar gjatë kësaj kohe sa luta mbi tekstin e Shkrimit Shenjt.

 

Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
Si ka qenë në fillim, ashtu tash
e përgjithmonë e jetës. Amen.

Comments are closed.

« »