Caritas Kosova: shfaq dokumentarin “Mos më pyet çfarë nuk mundem – më pyet çfarë di”

Mar 1 • Kisha në Kosovë

Shfaqja e dokumentarit “Mos më pyet çfarë nuk mundem – Më pyet çfarë di” u lansua nga Caritas Kosova në kuadër të projektit të përkrahur nga Bashkimi Europian SOCIETIES – “Mbështetje për organizatat e shoqërisë civile për përvetësimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara dhe standardet e BE-së në Europën Juglindore”.

Dokumentari, i cili u punua në tre vendet e rajonit, atë të Kosovës, Serbisë dhe Bosnje dhe Hercegovinë dhe ka për qëllim të promovoj praktikat e mira në fushën e përfshirjes sociale dhe të punësimit të personave me aftësi të kufizuar dhe atyre me problem në shëndetin mendor.

Ky dokumentar përmban material nga partnerët e ndryshëm në projekt, e në Kosovë është përzgjedhë Organizata “Down syndrome Kosova” në Prizren, për t’u intervistuar dhe promovuar përfshirjen sociale./drita.info

Comments are closed.

« »