Lutja e përditshme, frymëzim, premtim dhe shpresë në jetën tonë

Apr 12 • Meditimi i ditës

 12 prill 2015 – E enjte, MOMENTI I SHENJTË – Lutja e përditshme

(Leximet e ditës: Vap 5, 27-33; Ps 33; Gjn 3, 31-36)

 

Prania e Hyjit

Mendoj një moment për praninë e Hyjit rreth meje dhe në mua.
Krijuesi i gjithësisë, diellit dhe hënës, tokës,
i çdo molekule dhe atomi, i çdo gjëje që ekziston, çdo gjëje që është:
Hyji është në çdo rrahje të zemrës sime. Ai është në mua, tani.

 

Liria

Lutem për hirin e shenjtë
që t`i harroj brengat e mia,
që të jem i/e hapur ndaj asaj çka Hyji kërkon prej meje,
që t`ia lëshoj veten udhëheqjes së Krijuesit që më do.

 

Ndërgjegjësimi

Në çka jam duke e gjetur momentalisht në jetën time shpresën, guximin dhe zhvillimin?
Duke reflektuar disa muaj të mëparshëm,
a jam i/e aftë t`i vërej cilat janë ato aktivitete të mia që kanë dhënë fryt të mirë?
Nëse i kam vërejtur fusha të tilla,

do të vendosi që edhe në të ardhmen t`u siguroj hapësirë dhe kohë.

 

Fjala

Tani e lexoj pjesën e leximit të Shkrimit Shenjt që është parashikuar për sot.

Lexoj avash

dhe vërej fjalinë apo ngjarjen që më flet diçka.

 

Gjn 3, 31-36

 

31 “Kush vjen prej së Larti,

ai është mbi të gjithë!

Kush është nga toka,

tokësor është dhe flet për gjërat e tokës.

Ai që vjen prej qiellit

[ai është mbi të gjithë]:

32 dëshmon çka pa e çka dëgjoi,

por dëshminë e tij askush s’e pranon.

33 Kush e pranon dëshminë e tij,

pohon se Hyji është i vërtetë.

34 Vërtet, i dërguari i Hyjit

flet fjalët e Hyjit

‑ sepse Hyji nuk e jep Shpirtin me masë.

35 Ati e do Birin

dhe atij i la në dorë gjithçka.

36 Kush beson në Birin

ka jetën e pasosur,

përkundrazi, ai që nuk beson në Birin

nuk do ta shohë jetën:

hidhërimi i Hyjit peshon mbi të.”

 

Çfarë dëshiron të më thuash, Zotëri?

Disa mendime mbi pasazhin e sotshëm të Shkrimit Shenjt:

 

  • Vetëdijesoji fjalët: “fluturim”, “dritë”, “ajër” – gjëra që vijnë “nga lart”. Pastaj mendo për “gravitetin”, “peshën”, “inercinë”, për atë që është e lidhur me tokën. Jezusi, për ne, formon një mënyrë të ekuilibruar të ekzistencës: ai e di se origjina, identiteti i tij është nga lart, edhe nëse ai ecën në tokë.
    • Lutja e përditshme na ndihmon të kërkojmë frymëzim, premtim dhe shpresë në jetën tonë. Ne e pranojmë dritën atje ku e gjejmë, duke e njohur se është nga Hyji. Ajo gjithashtu është një ftesë për ne për të pranuar vërtet lajmin e mirë në zemrat tona.

E lexoj, e dëgjoj Fjalën e Zotit edhe një herë, dhe shoh se cila fjalë apo fjali më la përshtypje. Ndalem në të dhe i lejoj shpirtit të ushqehet dhe të pushojë në të.

 

Bashkëbisedimi

O Zot i dashur, më ndihmo çdo ditë

që edhe më shumë të kërkoj.

Ma mbush zemrën time me dashuri për ty.

 

Përmbyllja

Faleminderit, o Zot, për çdo nxitje e frymëzim që më dhe gjatë këtyre momenteve të kaluara me ty.

Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.

Si ka qenë në fillim, ashtu tash

e përgjithmonë e jetës. Amen.

Comments are closed.

« »