Për të dashur, duhet të lejojmë ta përjetojmë dashurinë e Jezusit

May 14 • Meditimi i ditës

 14 maj 2018 – E hënë, Shën Matija Apostull (festë), MOMENTI I SHENJTË – Lutja e përditshme

(Leximet e ditës: Vap 1,15-17.20-26; Ps 112; Gjn 15,9-17)

 

Prania e Hyjit

“Ejani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rëndë e unë do t`ju çlodh“.

Ja ku jam, o Zot.

Kam ardhur ta kërkoj praninë tënde.

Shumë e dëshiroj fuqinë tënde që shëron.

 

Liria

Vdekja jote në kryq më ka liruar, o Zot.

Mund të jetoj lirshëm dhe gëzueshëm, pa frikë nga vdekja.

Mëshira jote nuk njeh kufi.

 

Ndërgjegjësimi

Në praninë e Krijuesit që më do,
me sinqeritet i vështroj përjetimet e ditës së kaluar,
ngritjet në maja e uljet poshtë si dhe rutinën, atë klimën mesatare të së përditshmes.
A mund ta shoh ku ka qenë Hyji i pranishëm në të gjitha këto?

 

Fjala

Hyji na dëfton veten e vet me anë të shkrimeve të shenjta.
Lexoje, dëgjoje tekstin nga Ungjilli i sotëm
dhe lejojvëmendjes të pushojë në disa pjesë të tij.

 


 

Gjn 15, 9-17

 

Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet:

9 Sikurse Ati më ka dashur mua,

ashtu edhe unë ju kam dashur ju.

Qëndroni në dashurinë time!

10 Nëse i mbani urdhërimet e mia,

do të qëndroni në dashurinë time,

sikurse edhe unë që i mbajta urdhërimet e Atit tim

dhe qëndroj në të.

11 Jua thashë këto,

që gëzimi im të jetë në ju

e gëzimi juaj të jetë i plotë.

12 Ky është urdhri im:

duajeni njëri‑tjetrin

sikurse unë ju desha ju!

13 Dashuria më e madhe që ndokush mund

të tregojë është:

të japë jetën e vet për miqtë e vet.

14 Ju jeni miqtë e mi

nëse bëni çka ju urdhëroj unë.

15 Nuk ju thërras më shërbëtorë,

sepse shërbëtori nuk di

çka bën zotëria i tij;

unë ju quajta miq,

sepse ju zbulova gjithçka

që dëgjova prej Atit tim.

16 Ju nuk më zgjodhët mua,

por unë ju zgjodha ju

dhe ju caktova

të shkoni e të jepni fryt

e fryti juaj të qëndrojë;

dhe që Ati t’ju japë

çkado të kërkoni në Emër tim.

17 Këtë gjë ju urdhëroj;

duajeni njëri‑tjetrin!”


 

Çka dëshiron të më thuash, Zotëri?

Disa mendime mbi pasazhin e sotshëm të Shkrimit Shenjt:

 

  • Ju nuk më zgjodhët mua, por unë ju zgjodha ju“. Fakti që Jezusi më zgjodhi më jep kuptim  për vendin tim në botë, kuptimin e qëllimit të ekzistencës simeÇfarë frytesh jam i/ thirrur të sjellë?
  • Doni njëri-tjetrin sikurse Jezusi na deshi ne  ne duhet së pari të lejojmë që ta përjetojmë dashurinë e Jezusit. Unë nuk mund të mos e dua veten time, sepse jam i dashur nga Hyji (Rom 1,7)!
  • ThjeshtJezusi do që ne të jemi të lumtur! E kuptoj se ajo për çka është fjala nuk është diçka sipërfaqësorepor është lumturia  vjen nga të qenit në vendin e duhur“,  në raport të drejtë me Hyjin, me të tjerët dhe me vetveten.
  • Më ndihmoo Zotqë të qëndroj në ty.

 

Lexoje, dëgjoje pjesën e leximit të Shkrimit Shenjt, nëse duhet disa herë, dhe shih a ka ndonjë fjalë a ngjarje që të flet në mënyrë të veçantë. Lejoji shpirtit të qëndrojë aty dhe ta shijojë atë moment.

 

Bashkëbisedimi

O Zot i dashur, më ndihmo çdo ditë
që edhe më shumë të kërkoj.
Ma mbush zemrën time me dashuri ndaj teje.

 

Përmbyllja

Të falënderoj, o Zot, për çdo nxitje që ma dhurove gjatë kësaj kohe meditimi mbi tekstin e Shkrimit Shenjt.

Ati ynë…
Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt

Si ka qenë në fillim, ashtu tash
e përgjithmonë e jetës. Amen.

Comments are closed.

« »