Ndikimi vendimtar i momenteve në dukje të vogla

Jun 14 • Meditimi i ditës

14 qershor 2018 – E enjte, MOMENTI I SHENJTË – Lutja e përditshme

(Leximet e ditës: 1 Mbr 18,41-46; Ps 64; Mt 5,20-26)

 

Prania e Hyjit

“Ejani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rëndë e unë do t`ju çlodh“.

Ja ku jam, o Zot.

Kam ardhur ta kërkoj praninë tënde.

Shumë e dëshiroj fuqinë tënde shëruese.

 

Liria

E lus Zotin që të më ndihmojë

që të lirohem nga mërzitë dhe brengat vetjake,

që t`i çelem nëpërmjet kësaj kohe të lutjes,

në mënyrë që ta dua dhe t`i shërbej edhe më shumë.

 

Ndërgjegjësimi

Jetoj në një rrjetë të gërshetuar me shumë marrëdhënie,

në lidhje me natyrën, me njerëz, me Hyjin.
I lejoj vetes t`i ndiej këto marrëdhënie dhe falënderoj për jetën që rrjedh përmes tyre.
Disa prej këtyre marrëdhënieve janë shtrembëruar, disa janë dëmtuar, disa janë ndërprerë:
për këtë arsye ndoshta ndihem i/e hidhëruar, i/e zemëruar, i/e zhgënjyer.
Lutem për dhuratën e shenjtë të mund të pranoj dhe të fal.

 

Fjala

Lute Shpirtin Shenjt që të të ndriçojë dhe të ta hapë mendjen dhe zemrën që të mund ta dëgjosh Zotin se si po të flet në Fjalën e tij.

 

Mt 5, 20-26

 

Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet:

20 Nëse drejtësia juaj nuk do të jetë më e madhe se drejtësia e skribëve dhe e farisenjve, nuk do të hyni në Mbretërinë e qiellit.”

21 “Keni dëgjuar se u qe thënë të vjetërve: ‘Mos vra!’ Kush vret do të jetë përgjegjës para gjyqit.

22 E unë po ju them: Kushdo zemërohet kundër vëllait të vet, do të jetë përgjegjës para gjyqit; e kush t’i thotë vëllait të vet: ‘Budalla’, do të jetë përgjegjës para Sinedrit; kush t’i thotë: ‘I marrë’, do të përgjigjet në zjarrin e ferrit.

23 Pra, nëse e sjell dhuratën tënde për ta kushtuar në lter e aty të bie në mend se yt vëlla ka diçka kundër teje, 24 lëre dhuratën tënde aty para lterit, shko e pajtohu më parë me vëllain tënd e pastaj eja e kushtoje dhuratën tënde!

25 Rregullohu shpejt me kundërshtarin tënd sa të jesh ende në udhëtim me të, që kundërshtari të mos të të dorëzojë te gjykatësi e ky te rojtari i gjyqit, që të mos të ndryejnë në burg. 26 Për të vërtetë po të them: s’do të dalësh prej andej para se ta paguash edhe paranë më të fundit.”

 

Ç`dëshiron të më thuash, Zotëri?

Disa mendime mbi pasazhin e sotshëm të Shkrimit Shenjt:

 

  • Ngjarjetqë duken të jenë të një rëndësie të vogël, kur ato ndodhin, më vonë mund të jenë fara e diçkaje që është shumë më e rëndësishme. Mund të çojnë në ndryshime kryesore, përshtatje të rëndësishme dhe momente kyçe në jetë. Momentet vendimtare mund të ndikohen nga diçka që duket e vogël. Të lutemi që të mund të shohim se ku është duke na çuar Zoti në gjëra të vogla.
  • Farisenjtëishin të preokupuar kryesisht me dashurinë ndaj Zotit, por jo edhe me dashurinë ndaj të afërmit. E pra, për Jezusin, të dyja këto janë të lidhura ngushtë në mes veti. Ai tërheq vëmendjen për rëndësinë e marrëdhënieve të drejta me Zotin dhe të tjerët. Pajtimi dhe faljajanë në qendër të të gjitha marrëdhënieve, sepse Zoti është Zot i marrëdhënieve. A jam i/e njohur si ai/ajo që pajton?
  • A ekziston dikush që duhet të fal? Lutu për hirin e shenjtë që në zemër ta falësh atë person dhe lëre të kalojë çdo ndjenjë zemërimi dhe rezistence. Lute Zotin për hirin e shenjtë që të mund të shkosh dhe të pajtohesh me ta dhe ta ripërtërish lidhjen e miqësisë dhe dashurisë.

I lejoj Zotit që t`i “lexojë” dëshirat e thella të zemrës sime që shkojnë përtej fjalëve të mia.

Lexoje, dëgjoje pjesën e leximit të Shkrimit Shenjt edhe një herë, nëse duhet disa herë, dhe shih a ka ndonjë fjalë a ngjarje që të flet në mënyrë të veçantë. Lejoji shpirtit të qëndrojë aty dhe ta shijojë atë moment.

 

Bashkëbisedimi

“Rrini zgjuar!“
Janë fjalët e tua drejtuar nxënësve para mundimit dhe vdekjes.
E di, o Zot, se do të qëndrosh pranë meje
dhe do të rrish zgjuar të gjitha ditët e jetës sime.

 

Përmbyllja

Të falënderoj, o Zot, për çdo nxitje që ma dhurove gjatë këtij meditimi mbi tekstin e Shkrimit Shenjt.

Ati ynë…
Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
Si ka qenë në fillim, ashtu tash
e përgjithmonë e jetës. Amen.

Comments are closed.

« »