Çka më pengon që t`i dorëzohem plotësisht Zotit?

Aug 15 • Meditimi i ditës

15 gusht 2018 – E mërkurë – NGRITURIT E SHËN MARISË VIRGJËR NË QIELL (E kremte), MOMENTI I SHENJTË – Lutja e përditshme

(Leximet e ditës: Zb 11,19a; 12,1-6a.10ab; Ps 44; 1 Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56)

 

Prania e Hyjit

Ndalem një moment dhe mundohem të ndërgjegjësohem se Hyji është i pranishëm:

afër meje, në atë çka bëj, në njerëzit që i takoj,

në çdo rrethanë të përditshme në të cilat ndodhem.

Si mund ta bëj këtë realitet edhe më të gjallë?

 

Liria

Janë pak vetë që e kuptojnë

ç`do të mund të bënte Hyji me ta

po të dorëzoheshin në duart e tij

dhe t`i lejonin që t`i formojë hiri i tij. (Shën Injaci)

Lutem për hirin e shenjtë që t`i dorëzohem plotësisht dashurisë së Hyjit.

 

Ndërgjegjësimi

Jetoj në një rrjetë të gërshetuar me shumë marrëdhënie me natyrën, me njerëz, me Hyjin.

I vërej këto marrëdhënie dhe falënderoj për jetën që rrjedh përmes tyre.

Disa prej këtyre marrëdhënieve janë ftohur, disa janë dëmtuar, disa ndërprerë:

Ndoshta për këtë arsye ndjehem i/e hidhëruar, i/e zemëruar, i/e zhgënjyer.

Lutem për dhuratën e pranimit dhe faljes.

 

Fjala

E lexoj, e dëgjoj tekstin e zgjedhur biblik pikë për pikë, fjalë për fjalë, mendim pas mendimi, siç e lexoj një letër nga një miku im i dashur. Lejoj që fjala e Zotit të gjejë jehonë brenda meje: vështroj, dëgjoj, besoj.

 

Lk 1, 39-56

 

39 Ndër ato ditë Maria u nis me nxitim për krahinën malore në një qytet të Judës. 40 Ajo hyri në shtëpinë e Zakarisë dhe e përshëndeti Elizabetën.

41 Tashti, Elizabetës, posa e dëgjoi përshëndetjen e Marisë, i kërceu foshnja në kraharor. Elizabeta u mbush me Shpirtin Shenjt 42 dhe brohoriti me zë të lartë:

“Je më e bekuar se të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i kraharorit tënd! 43 Dhe, nga e pata fatin të vijë tek unë Nëna e Zotit tim?! 44 Ja, që, posa zëri i përshëndetjes sate arriti në veshët e mi, foshnja prej hareje kërceu në kraharorin tim. 45 E lumja ti që besove se do të plotësohet çka të qe thënë prej Zotit!”

46 Atëherë Maria tha:

“Shpirti im e madhëron Zotin,

47 shpirti im me hare i brohorit Hyjit, Shëlbuesit tim,

48 sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajtur:

ja, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur,

49 sepse punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithëpushtetshëm

‑ i shenjtë është Emri i tij!

50 Mëshira e tij brezni më brezni

për ata që e druajnë.

51 E tregoi fuqinë e krahut të vet:

i hodhi poshtë qëllimet e krenarëve,

52 i rrëzoi princat prej froneve të tyre

e i lartësoi të përvuajturit.

53 Me të mira i mbushi ata që s’kishin ç’të hanë

e të pasurit i nisi duarthatë.

54 I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet,

duke e sjellë në mend mëshirën

55 ‑ si ua pati premtuar etërve tanë ‑

në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve

të tij në amshim.”

56 Maria ndenji me Elizabetën rreth tre muaj e atëherë u kthye në shtëpinë e vet.

 

Ç`po dëshiron të më thuash, Zotëri?

Disa mendime mbi pasazhin e sotshëm të Shkrimit Shenjt:

 

  • Ky është një rrëfim mbresëlënës i një takimi mes dy grave që i ka kapluar hareja. Që të dyja duan ta festojnë jetën e tyre në këtë kohë, dhuratat që i kanë marrë. Cilat janë imazhet apo fjalët që po krijohen, gjegjësisht jehojnë në ty nga takimi i tyre? Si reagon ti ndaj gëzimit, haresë, kënaqësisë së tyre?
  • Në cilat mënyra të tërheqin këto gra në lutje? Ndoshta je i tërhequr për të lavdëruar Hyjin me to. Merr disa momente për të qëndruar me Hyjin. Lejo të jesh i pranishëm me Hyjin me çdo gjë që ndien, pavarësisht asaj se a e ndan me të këtë disponim të kënaqësisë a jo.
  • Maria dhe Elizabeta janë shpirtra të afërm të lidhura me një lidhje që shkon përtej çdo fjale. Një miqësi e tillë është një dhuratë nga Hyji dhe, si te çdo bekim, kërkon mirënjohje në lutje. Ia kujtoj vetes përvojat e mia më të mira të miqësisë dhe u lejoj të më flasin se kush është Hyji dhe çka më thërret Hyji të bëhem.
  • E kremtja e Ngritjes së Zojës në qiell e pranon që Maria plotësisht i është përgjigjur thirrjes së Zotit. Kjo e kremte më fton të mendoj se çkapengon ende   s`po mundem plotësisht t`i dorëzohem Hyjit dhe e lus për ndihmën e tij.

Ndërsa i dëgjon përsëri fjalët e Marisë, vë re se si ndihesh. Le të jetë kjo përgjigjja jote lutjes së saj.

 

Bashkëbisedimi

Edhe një herë lejo të jesh i pranishëm me Hyjin duke vërejtur se si je duke u ndier; tani lejo të të tërheqin këto ndjenja në bisedë me Zotin.

 

Përmbyllja

O Zot, e di që fjalët nuk janë të nevojshme kur të drejtohem ty.

Ti shikon në thellësinë e zemrës sime.

I njeh dëshirat dhe nevojat e mia.

Po lëshohem në duart e tua. Ati ynë…

Të falënderoj, o Zot, për çdo nxitje që ma dhurove gjatë këtij meditimi mbi tekstin e Shkrimit Shenjt. Të falemi Mari…

Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash

e përgjithmonë e jetës. Amen.

Shpërndaje

Comments are closed.

« »