E rëndësishme, jo ajo që unë di, por çfarë edukate kam 

Oct 6 • Meditimi i ditës

6 tetor 2018 – E shtunë, MOMENTI I SHENJTË – Lutja e përditshme

(Leximet e dites: Jb 42, 1-3.5-6.12-16; Ps 118; Lk 10,17-24)

 

Prania e Hyjit

Ndalem një moment, i/e vetëdijshëm/e se Hyji është këtu.
Mendoj se si gjithçka rreth meje,
ajri të cilin e marrë, i tërë trupi im,
rrezaton praninë e Hyjit.

 

Liria
Në realizimin e lirisë së brendshme më së shpeshti më bllokon prirja ime
që lejoj të robërohem me frikën dhe pritjet çfarë do të nevojitej apo duhej të isha.
Reagimet e mia të zakonshme më pengojnë që t`i kërkoj fusha të ndryshme të zhvillimit dhe rritjes sime.
Do të lutem për një ndjenjë më të madhe të lirisë së brendshme
dhe që të mund të arrij diçka të re nga ajo çfarë Hyji kërkon prej meje.

 

Ndërgjegjësimi

Në çka jam duke e gjetur momentalisht në jetën time shpresën, guximin dhe zhvillimin?
Duke i reflektuar disa muaj të mëparshëm,
a jam i/e aftë t`i vërej cilat janë ato aktivitete të mia që kanë dhënë fryt të mirë?
Nëse i kam vërejtur fusha të tilla,
do të vendosi që edhe në të ardhmen t`u siguroj hapësirë dhe kohë.

 

Fjala

E lexoj, e dëgjoj tekstin e zgjedhur biblik fjalë për fjalë, mendim pas mendimi, siç e lexoj një letër nga një miku im i dashur. Lejoj që fjala e Zotit të gjejë jehonë brenda meje: vështroj, dëgjoj, besoj.

 

Lk 10, 17-24

 

17 Të shtatëdhjetë [e dy] nxënësit u kthyen me gëzim e thanë:

“Zotëri, deri edhe djajtë na nënshtrohen në Emrin tënd!”

18 Jezusi u tha:

“Shikoja kah binte Satani porsi rrufeja prej qiellit! 19 Ja, ju dhashë pushtet të shkelni përmbi gjarpërinj e përmbi akrepë dhe mbi çdo fuqi armike dhe asgjë s’do të mund t’ju bëjë keq. 20 Por mos u gëzoni pse ju nënshtrohen shpirtrat, por gëzohuni pse emrat tuaj janë të shkruar në qiell!”

21 Atëherë Jezusi, nën ndikimin e Shpirtit Shenjt, klithi plot hare:

“Të madhëroj, o Atë, Zotërues i qiellit e i tokës, pse ua fshehe këto të urtëve e të mençurve e ua zbulove të vegjëlve!

Po, o Atë, pse ty të pëlqeu kështu!

22 Gjithçka më dorëzoi im Atë!

Askush nuk e di kush është Biri, përveç Atit,

dhe kush është Ati, përveç Birit

dhe atij, kujt Biri do t’ia zbulojë.”

23 Pastaj u kthye kah nxënësit dhe u tha atyre veçanërisht:

“Lum sytë që shohin çka po shihni ju!

24 Juve po ju them: shumë profetë e mbretër dëshiruan të shohin çka po shihni ju, por nuk panë; të dëgjojnë çka po dëgjoni ju, por nuk patën fat të dëgjojnë.”

 

Ç` dëshiron të më thuash, Zotëri?

Disa mendime mbi pasazhin e sotshëm të Shkrimit Shenjt:

 

  • Te mënyra hebraike e të menduarit gjarpërinjtë dhe akrepat ishin simbole të llojeve të ndryshme të të këqijave. Por fitorja mbi të keqen nuk është arsyeja kryesore për gëzimin e nxënësve. Gëzimi më i madh i atyre nxënësve anonimë vjen nga njohuria që Hyji i do ata dhe se janë vëllezërit e motrat e përzgjedhura të Jezusit.
  • Mësimi dhe dija shpesh ngatërrohen me edukatën dhe inteligjencën. Te e vërteta, të cilën e shpall Jezusi, të gjithë kanë qasje dhe është në dispozicion për të gjithë.
  • Është e rëndësishme jo ajo që unë di, por çfarë edukate kam. Lutja më ndihmon që ta vlerësoj atë të cilin e njoh, i cili më njeh dhe më do. Dëgjoji fjalët e Jezusit përsëri. Vë re se si tingëllojnë, si të duken ty, ashtu siç i thotë ai? Si tingëllojnë kur t`i thotë ai ty? 

 

Bashkëbisedimi

Jezus, unë nuk jam veçanërisht i/e aftë, apo i/e mençur.

Para teje jam si një fëmijë dhe po dorëzohemnë duart e tua.

Qëndro gjithmonë me mua, sidomos në kohë dyshimi.

Ma rrit ndjeshmërinë për nevojat e të tjerëve dhe për fjalën tënde.

 

Përmbyllja

Të falënderoj, o Zot, për çdo nxitje që ma dhurove gjatë kësaj kohe sa luta mbi tekstin e Shkrimit Shenjt. Ti na kujton se nëse e vlerësojmë veten vetëm në bazë tësukseseve tona mund ta humbasim atë që ështëthelbësore. Ti, o Zot, na vlerëson shumë më thellë, thjesht për shkak të asaj se kush jemi. Kënaqësiae brendshme që vjen nga njohja dhe dashuria jote na bën me të vërtetë të bekuar.

Bëj, o Zot, të rritem nëmiqësi me ty. Dëshiroj të të ndjek besnikërisht. Ati ynë…

Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.

Shpërndaje

Comments are closed.

« »