Ninulle (këngë djepi) Shumë e veçantë

Dec 24 • Meditimi i ditës

24 dhjetor 2018 – E hënë, Nata e Krishtlindjes, MOMENTI I SHENJTË – Lutja e përditshme

(Leximet e ditës: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 89,2-5.27.29; Lk 1,67-79)

 

Prania e Hyjit

Ajo që është pranë meje është diçka që do të më formojë dhe udhëheq.

E marr me mend praninë e Zotit: në mua, ai është gjithmonë këtu, gjithmonë me dashuri,

në mesin e shumë ndikimeve që më rrethojnë dhe prekin.

Ndalem dhe lus që Zoti

të më formojë dhe udhëheq, tani në këtë moment.

 

Liria
Zoti e njeh lirinë time, ajo për të nuk është e huaj.

Shpirti i Zotit është ai që u jep jetë dëshirave më të thella të zemrës sime,

që më udhëheq në mënyrën pa rënë në sy drejt të gjitha të mirave.

Lus për hirin e shenjtë që të lejoj të çlirohem nëpërmjet Shpirtit të Zotit.

 

Ndërgjegjësimi
O Zot, ma ke dhënë natën për pushim dhe fjetje.

Në momentet e mia kur jam zgjuar kurrë mos e harrofsha mirësinë tënde.

Më mëso që bekimin tënd ta ndaj me të tjerët.

 

Fjala
Hyji na dëfton veten e vet me anë të shkrimeve të shenjta.
Lexoje tekstin nga Ungjilli i sotëm disa herë
dhe lejoji vëmendjes tënde të pushojë nëdisa pjesë të tij.


Lk 1, 67-79

 

67 Atëherë Zakaria, i ati i tij, u mbush me Shpirtin Shenjt dhe profetizoi:

68 “Qoftë bekuar Zoti, Hyji i Izraelit,

që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet!

69 Ai e ngriti Shpëtimtarin tonë

në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet,

70 sikurse premtoi kaherë me gojë të profetëve të tij të shenjtë:

71 se do të na shpëtojë prej armiqve tanë dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë;

72 se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë e do t’i bjerë në mend Besëlidhja e tij e shenjtë

73 e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit tonë, se do të na e bëjë të mundshme 74 t’i shërbejmë pa frikë,

të çliruar nga duart e armikut 75 në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë.

76 E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejetlartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t’ia përgatitur udhët,

77 për ta vënë në dijeni popullin e tij se Hyji do ta

shëlbojë duke ia falur mëkatet e tij,

78 në saje të zemrës së dashur të Hyjit tonë

që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit Diellin,

79 për të shndëritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes,

për t’i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes.”


Ç`dëshiron të më thuash, Zotëri?

Disa mendime mbi pjesën e leximit të sotshëm të Shkrimit Shenjt:

 

  • Edhe pse ishte njeri i mirë, Zakaria nuk besoi nëlajmin e mirë të ardhjes së fëmijës të shumë-pritur. Ai u bë memec. Tani qëia jep emrin djalit të tij – Gjon, që do të thotë “Hyjiështë i mëshirshëm” – gjuha e tij ulirua,dhe ai filloi këngën e tij të mrekullueshme profetike.
  • Me sa besim dhe gëzim e shpall bujarinëe Hyjit? Apo mungesa e besimit më bën memec? A besoj me të vërtetë se Zoti më ka shpëtuar?
  • Lutja e Zakarisë është lutje mëngjesore që e lusin me mijëra njerëz çdo ditë. Do ta dëgjoj edhe njëherë në mënyrë që fjalët ta zbulojnë domethënien e tyre: sot – për mua.

 

Bashkëbisedimi
Shumë shpesh e ndiej zbrazëtinë, errësirën, heshtjennë mua. Megjithatë, pikërisht aty Shpirti i Shenjtë jeton dhe lëviz. O Zot, faleminderit për ardhjen tëndenë botë. Faleminderit që ke ardhur edhe për mua. Më ndihmo që të mund të tërhiqem çdo ditënë qetësinë e zemrës sime, dhe të të takoj atje, në dashuri dhe adhurim.

 

Përmbyllja
Të falënderoj, o Zot, për çdo nxitje që ma ke dhuruar gjatë këtij meditimi mbi tekstin e Shkrimit Shenjt. Zakaria, i çliruar nga heshtja, shpërtheu duke i dhënë nder e lavd Zotit me gjithë zemër duke shpallur veprat e Hyjit në historinë e botës sonë. Shpëtimtari po vjen! Djali i tij do të veprojë si një dëshmitar dhe do të sjell dritë përballë dashurisë, mirësisë dhe mëshirës të Hyjit të madh dhe të shenjtë.

O Zot, gjatë kohës që po e filloj këtë vigjilje, këtë natë të Krishtlindjes, ma kujto, përsëri, sa shumë është mëshira temë mbizotëruese e ecjes sate me ne. Ti je gjithmonë i butë me mua.

Më ndihmoni të rritem çdo ditë i/e vetëdijshëm/e për mëshirën dhe butësinë që vazhdimisht veprojnë në jetën time. Ati ynë…
Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.

Shpërndaje

Comments are closed.

« »