Të kesh zemër për nevojtarin

Sep 9 • Meditimi i ditës

9 shtator 2019 – E hënë, MOMENTI I SHENJTË – Lutja e përditshme

(Leximet e ditës: Kol 1,24 – 2,3; Ps 62,6-7.9; Lk 6,6-11)

 

Prania e Hyjit
Ndalem një moment e mendoj për praninë e fshehur të Hyjit në sende: në elemente duke bërë që ato të ekzistojnë;

në bimë duke ua dhuruar jetën; në kafshë duke bërë që të ndjejnë;
dhe më në fund në mua, sepse m`i jep të gjitha këto, edhe më shumë,
më bën tempull, vendbanim të Shpirtit të Shenjtë.

 

Liria

”Jam i/e lirë”.

Kur i shikoj këto fjalë të shkruara, më duket se krijojnë në mua një ndjenjë admirimi.

Po, ndjenja e çuditshme e lirisë.

Faleminderit, o Zot.

 

Ndërgjegjësimi

Më ndihmo, o Zot, që të bëhem edhe më i/e vetëdijshëm/e për praninë tënde.

Më mëso se si të të dalloj në të tjerët.

Ma mbush zemrën me falënderim për të gjitha ato momente

kur nëpërmjet njerëzve të tjerë e ke treguar kujdesin ndaj meje.

 

Fjala

Lk 6, 6-11

6 Një të shtunë tjetër Jezusi hyri në sinagogë e filloi të mësojë. Ishte aty një njeri që e kishte dorën e djathtë të thatë. 7 Skribët e farisenjtë nuk ia ndanin sytë a mos po shëron të shtunën, që, kështu, të kishin për çka ta paditnin. 8 Jezusi ua dinte mendimet e i tha njeriut që e kishte dorën e thatë:

“Çohu e dil në mes!”

Ai u ngrit e qëndroi në këmbë.

9 Atëherë Jezusi vazhdoi:

“Ju po ju pyes: a është e lejueshme të shtunën të bësh mirë apo të bësh keq, t’ia shpëtosh jetën ndokujt apo t’ia humbasësh?”

10 Si i shikoi rreth e rrotull të gjithë, i tha atij:

“Shtrije dorën!”

Ai bëri ashtu e dora iu shërua. 11 Ata u tërbuan dhe kuvendonin mes tyre çka të ndërmarrin kundër Jezusit.

 

Ç` dëshiron të më thuash, Zotëri?

Disa mendime mbi pjesën e leximit të sotshëm të Shkrimit Shenjt:

 

A nuk është intriguese që autoritetet hebreje presin nga Jezusi të bëjë mrekulli, por ata nuk ishin të interesuar për mëshirën që e përshkonte atë dhe që mbizotëronte në gjithë këtë rast? Jezusi ishte i zemëruar për shkak të praktikës së tyre fetare, e cila ishte aq e pavlerë, aq bosh, e pashpirt. “Po të më mungonte dashuria, s`do të isha asgjë.”

O Zot, sa herë që ia filloj ndonjë lutje, bëj që të ketë në të zemër dhe falje, pajtim. Largonga unë çdo mbeturinë të vetë-keqardhjes për shqetësimet vetjake. Më tërhiq gjithnjë e më shumë në drejtim të një veprimi të mëshirshëm që të angazhohem për të dobëtit dhe ata që vuajnë.

 

Bashkëbisedimi

Ç` ndodh në mua kur lus?
A jam i/e ngushëlluar, i/e shqetësuar, apo indiferent/e?
E paramendoj Jezusin se si është duke qëndruar apo është ulur pranë meje
dhe ia paraqes të gjitha çka ndiej.

 

Përmbyllja

Të falënderoj o Zot për çdo frymëzim që të jetoj në ty nëpërmjet dashurisë – ndaj teje dhe gjitha krijesave tua.

Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt

Si ka qenë në fillim, ashtu tash

e përgjithmonë e jetës. Amen.

Comments are closed.

« »