Lutja ime drejtuar Engjëllit Rojës që të shkojë për mua në meshë

Mar 25 • Këndvështrime

O Engjëll i shenjtë, që rri pranë meje,

shko në Kishë për mua.

Gjunjëzohu për mua në meshën e shenjtë,

aty ku unë dëshiroj të jem.

 

Gjatë kushtimit të dhuratave,

merr gjithçka kam dhe gjithçka jam

dhe paraqiti për mua

si sakrificë mbi Altar.

 

Kur të bie zilja e kushtimit,

adhuroje me dashurinë serafike

Jezusin e fshehur në Hosten e Shenjtë,

që zbret nga lartësitë e Qiellit.

 

Pastaj, o Engjëll im, lutu për të gjithë ata që i dua fort,

por edhe për ata që më shkaktojnë dhimbje,

që Gjaku i Jezusit ta pastrojë çdo zemër,

e t’i ngushëllojë shpirtrat që vuajnë.

 

E, kur meshtari ta ngritë Kungimin,

oh, ma sjell te unë Zotin tim,

që Zemra e ëmbël e Tij të qëndroj në mua

e unë të jam tempulli i tij.

 

Lutu, që kjo Fli hyjnore

 t’i shlyej mëkatet e njerëzimit;

Pastaj, o Engjëll im,

ma sjell bekimin e Jezusit në shtëpinë time,

pengun e çdo hiri. Amen.

 

Burimi: https://catholictruth.net/CTNet_RC/en/archive.asp?d=20150924S

Përktheu nga anglishtja: Donika Palokaj 

Comments are closed.

« »