Kush nuk (ri)lind me anë të ujit e të Shpirtit nuk mund të hyjë në Mbretërinë e Hyjit!

Apr 20 • Meditimi i ditës

20 prill 2020 – E hënë (Pashkë 2), MOMENTI I SHENJTË – Lutja e përditshme 

(Leximet e ditës: Vap 4, 23-31; Ps 2, 1-3.4-9; Gjn 3, 1-8)

 

Prania e Hyjit

Ndalem një moment dhe orvatem të vetëdijesohem që Hyji është i pranishëm:

në afërsinë time, në atë çfarë bëj, në njerëzit që i takoj,

në rrethanat e përditshme në të cilat gjendem.

Si mund ta bëj këtë realitet edhe më të gjallë?

 

Liria

Trungu i rëndë dhe i shtrembër i pemës kurrë nuk do të besonte

se mund të bëhet statujë, vepër e mrekullueshme artistike,

dhe kurrë nuk do t`i nënshtrohej daltës së skulptorit,

që me gjeninë e vet e shqyrton gjithë atë që mund të bëhet nga ky trung. (Shën Injaci)

Lus për hir që të lejoj të formohem me dorën e Krijuesit tim të dashur.

 

Ndërgjegjësimi

Në praninë e Krijuesit që më do,

me sinqeritet i vështroj përjetimet e ditës së kaluar,

ngritjet në maja e rëniet në funde si dhe atë klimën mesatare të së përditshmes.

A mundem ta shoh ku ka qenë Hyji i pranishëm në të gjitha këto?

 

Fjala

Fjala e Hyjit na vjen nëpër Shkrimin Shenjt.

Shpirti i Shenjtë e ndriçoftë mendjen dhe zemrën time që të përgjigjem në porosinë e ungjillit: që t`i dua të afërmit e mi si vetveten dhe që të kujdesem për vëllezërit dhe motrat në Krishtin.

 

Gjn 3, 1-8

 

1 Tashti ndër farisenj ishte një njeri që quhej Nikodem, një nga bujarët e judenjve. 2 Ky erdhi natën te Jezusi dhe i tha:

“Rabbi, e dimë se ti je Mësuesi që erdhi prej Hyjit, sepse askush s’mund t’i bëjë këto mrekulli, që i bën ti, po qe se Hyji nuk është me të.”

3 Jezusi iu përgjigj:

“Përnjëmend, përnjëmend po të them:

kush nuk lind përsëri prej së larti,

nuk mund ta shohë Mbretërinë e Hyjit.”

4 “Si është e mundur ‑ i tha Nikodemi ‑ të lindë njeriu kur është i moçëm? A thua mund të hyjë përsëri në barkun e nënës së vet e të lindë?”

5 Jezusi u përgjigj:

“Përnjëmend, përnjëmend po të them:

kush nuk lind me anë të ujit e të Shpirtit

nuk mund të hyjë në Mbretërinë e Hyjit.

6 Çka lind prej mishit, mish është,

e çka lind prej Shpirtit, shpirt është.

7 Mos u çudit që të thashë:

‘Duhet të lindni përsëri prej së Larti.’

8 Era fryn në drejtimin që do;

ia dëgjon ushtimën

e nuk di nga vjen e kah shkon.

Kështu ndodh edhe me secilin

që lind prej Shpirtit.”

 

Çfarë dëshiron të më thuash, Zotëri? 

Disa mendime mbi paragrafin e sotshëm të Shkrimit të Shenjtë:

 

  • Nata mund të jetë një kohë e mirë për lutje. Bota e punësuar atëherë është më e qetë dhe ka më pak të ngjarë të më mërzit diçka. Nata sjell me vete një mister që më ndihmon të jem në harmoni me misterin e Perëndisë. Murgjit gjithë jetën e tyre luten edhe natën. A mund ta bëj këtë unë të paktën për disa minuta para se të shkoj të fle?
  • Kur lejoj të më udhëheq shpirti i mirë, jeta merr një dimension të ri. Nuk jam në shabllon duke jetuar një jetë të shurdhër dhe monotone. Filloj të identifikoj Zotin më shumë. Njerëzit i shoh si një imazh dhe ngjashmëri e Hyjit, të pavdekshëm të jashtëzakonshëm. E shoh veten si bartës të dashurisë së madhe të Perëndisë, e cila është për t’u ndarë. Bëhem një shpirt më i lirë dhe person më i gëzuar.

 

Bashkëbisedimi

Jezus, gjatë kalimit tënd në këtë tokë

fëmijët e vegjël i ke dashur shumë.

Më mëso që të kem mirëbesim në ty si fëmijët;

që të jetoj në dijeni se kurrë nuk do të më lëshosh.

 

Përmbyllja

Të falënderoj, o Zot, për çdo nxitje që ma dhurove gjatë këtij meditimi mbi tekstin e Shkrimit të Shenjtë. Ati ynë..

Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.

Si ka qenë në fillim, ashtu tash

e përgjithmonë e jetës. Amen

Comments are closed.

« »