Urata e Papës Gjon Palit II Zojës Shkodrës

Apr 26 • Këndvështrime

Zoja e Shkodrës, Pajtorja e Shqipërisë, ti Nëna jonë e Ëmbël!

Ty që në zemër të rrjedh gjaku i popullit tënd:

ktheji sytë e tu mbi këtë komb

i cili ka pasur fatin të marrë mësimin e parë të Ungjillit

nga goja e Apostujve e që Ty të ka nderuar përherë me dashuri të pastër bijësore.

Edhe sot në errësirën e provës ky komb të drejtohet Ty

plot shpresë e pret ndihmën tënde amnore.

Ti i prin Kishës në shtegtimin e fesë:

hidhi sytë e tu mbi bijtë e bijat shqiptare

të cilët janë duke udhëtuar të ngarkuar me prova e mundime.

Forco të ligshtit, ngushëllo të mjeruarit, mbaje të gjallë fenë në zemrën e të gjithëve!

Nënë e Shëlbuesit, bekoji familjet e krishtera

të cilat përbëjnë thelbin e Kishës së Birit tënd hyjnor.

Nënë e shpresës, shpejtoje ditën në të cilën ky popull fisnik

do të shikojë të realizuara edhe një herë të gjitha dëshirat e thella të shpirtit të tij,

atëherë kur të gjithë, bij e bija, do të kenë mundësi të bashkohen në harmoni të plotë

për të rindërtuar të ardhmen në drejtësi e në paqe! Amen./drita.info

Comments are closed.

« »