Dashuria e Zotit ndaj nesh nuk dobësohet kurrë

May 27 • Meditimi i ditës

27 maj 2020 – E mërkurë, MOMENTI I SHENJTË – Lutja e përditshme

(Leximet e ditës: Vap 20, 28-38; Ps 68, 29-30.33-36c; Gjn 17, 11b-19)

 

Prania e Hyjit

Ndalem një moment
dhe mendoj për dashurinë dhe hirin që Zoti e derdh mbi mua,

se si më krijon në shëmbëlltyrën dhe përngjasimin e vet, se si më bën tempull të tijin…

 

Liria

Zoti e njeh lirinë time, ajo për të nuk është e huaj.

Shpirti i Zotit është ai që u jep jetë dëshirave më të thella të zemrës sime,

që më udhëheq në mënyrën pa rënë në sy drejt të gjitha të mirave.

Lus për hirin e shenjtë që të lejoj të çlirohem nëpërmjet Shpirtit të Zotit.

 

Ndërgjegjësimi

O Zot, ma ke dhënë natën për pushim dhe fjetje.

Në momentet e mia kur jam zgjuar kurrë mos e harrofsha mirësinë tënde.

Më mëso që bekimin tënd ta ndaj me të tjerët.

 

Fjala

Në gjendjen momentale të shpirtit koncentrohu në tekstin e sotshëm me mirëbesim.

Beso se Shpirti i Shenjtë është i pranishëm

dhe që ai mundet të të frymëzojë për ta zbuluar çka po të flet ky tekst i sotshëm.

 


 

Gjn 17, 11-19

 

11 Unë nuk rri më në botë

e ata janë në botë,

e unë po vij te ti.

O Atë i shenjtë!

Ruaji në Emër tënd

ata që ti m’i dhe

që të jenë një sikurse ne!

12 Derisa unë isha me ta

i ruajta në Emër tënd ata që m’i dhe,

dhe vërtet i ruajta ‑ asnjë nuk u bor

përveç birit të bjerrjes ‑

në mënyrë që të plotësohej Shkrimi i shenjtë.

13 Tani po vij tek Ti

e këto po i them ndërsa ende jam në botë,

që ata ta kenë në vetvete gëzimin tim të plotë.

14 Unë ua dorëzova fjalën tënde

dhe bota i urreu,

pse nuk janë të kësaj bote

sikurse as unë nuk i përkas kësaj bote.

15 Nuk po të lutem t’i marrësh prej botës,

por t’i ruash nga i Keqi.

16 Ata nuk i përkasin botës,

sikurse as unë nuk i përkas botës.

17 Shenjtëroji në të vërtetën:

fjala jote është e vërteta.

18 Sikurse ti më dërgove në botë,

po ashtu edhe unë i dërgova në botë.

19 Për ta [unë] e kushtoj vetveten,

që edhe ata të jenë të shenjtëruar në të vërtetën.

 


 

Ç` dëshiron të më thuash, Zotëri?

Disa mendime mbi paragrafin e sotshëm të Shkrimit të Shenjtë:

 

·                Dashuria e Jezusit ndaj dishepujve të vet nuk dobësohet.Ajo zgjat përgjithmonë. Jezusi i lutet Atit për t’i mbrojtur dhe udhëhequr ata vazhdimisht. Ai ne, miqtë e shoqëruesit e vet, ia beson dashurisë dhe përkujdesjes së Atit të vet.

·                 Prindërit dhe kujdestarët vitet e tyre më të mira i kalojnë duke i udhëzuar fëmijët në jetë dhe besim. Pastaj, gradualisht ndërsa zhvillohen dhe bëhen të rritur, i lëshojnë. Edhe ne, si Jezusi, duhet të lutemi për të gjithë ata që ndodhen jashtë përkujdesjes sonë aktive – për të gjithë ata për të cilët nuk mund të kujdesemi. Duart e Atitjanë vendi më i sigurt për ta.

 

Bashkëbisedimi

Fjalët tua, o Zot, më mësojnë  se si duhet të lus.

Urata e mrekullueshme Ati ynë

përmban  gjithçka dua të them.

 

Përmbyllje

Të falënderoj, o Zot, që munda t`i kaloj këto momente vetëm me ty.
Ati ynë…

Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.

Si ka qenë në fillim, ashtu tash e

përgjithmonë e jetës. Amen.

Comments are closed.

« »