Institucionalizohet bashkëpunimi në mes të ITSHKSH dhe Shtëpisë Botuese “DRITA”

Jan 14 • Kulturë

Dje, më 13 janar 2022, në Shkup është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi në mes të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve, dhe Shtëpisë Botuese “DRITA”, organ i Dioqezës Prizren-Prishtinë.

Me këtë marrëveshje po institucionalizohet bashkëpunimi në funksion të zgjerimit dhe forcimit të marrëdhënive në mes të dy institucioneve me interes të përgjithshëm kulturor – shkencor.

Një dimension i përbashkët i kësaj marrëveshje ka të bëjë edhe me  realizimin e  aktivitetit botues, arsimor, kulturor dhe shkencor nëpërmjet të angazhimit të ndërsjellë të kuadrove me interes për palët nënshkruese përfshi edhe  promovimin e  librave e botimeve, organizmin të seminareve, kurseve, konferencave, projekteve kërkimore-shkencore. Kujdes i veçantë do ti kushtohet projekteve me karakter ndërkombëtar.

Projekti i parë i cili do të realizohet bashkërisht do të jetë ribotimi i librit “Ipeshkvia Shkup-Prizren nëpër shekuj”, me autor Dr. Gaspër Gjini (botimi i parë në Prizren, Drita, 1992).  Ky botim do të ketë siglën e ITShKSh – Shkup dhe “Drita”- Prishtinë, dhe do të botohet si pjesë e projektit botues disavëllimësh “Historia e trevave lindore shqiptare”, thuhet ndër të tjera në tekstin e Marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve, dhe Shtëpisë Botuese “DRITA”, organ i Dioqezës Prizren-Prishtinë, të nënshkruar nga drejtorët  Prof. dr. Skender Asani dhe Don Fatmir Koliqi. (ITShKSh)/drita.info

Comments are closed.

«