• KOHË PUSHIMI DHE TAKIMI

  Jul 17, 15 • 973 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

  E diela e XVI gjatë vitit Leximi parë (Jer 23,1-6) Lexim prej Librit të Jeremisë profet “Vaj për barinjtë që e lënë të sharrojë dhe e shpërndajnë grigjën e kullotës sime”, thotë Zoti. Për këtë arsye kështu thotë Zoti, Hyji i Izraelit,...

 • E DIELA E XV GJATË VITIT (B)

  Jul 11, 15 • 1022 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

  Leximi parë Am 7,12-15   Lexim prej Librit të Amosit profet  Në ato ditë, prifti i Betelit Amasia i tha Amosit: “Shporru, o vegimtar! Ik në dheun e Judesë. Atje ha bukë e atje profetizo! Sa për në Betel mos guxo më të profetizosh, sepse kjo...

 • ÇUDITEJ PËR MOSBESIMIN E TYRE

  Jul 3, 15 • 941 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

  E diela e XIV gjatë vitit (B) Leximi i parë   Ez 2,2-5 Lexim prej Librit të Ezekielit profet Në ato ditë, një shpirt hyri në mua, më ngriti në këmbë dhe e dëgjova atë që po fliste me mua. Ai më tha: “Biri i njeriut, unë po të dërgoj tek...

 • E DIELA E XIII GJATË VITIT (B)

  Jun 26, 15 • 1258 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

  Leximi parë (Urt 1,13-15;223-24) Lexim prej Librit të Urtisë Hyji nuk e krijoi vdekjen dhe nuk i gëzohet bjerrjes së të gjallëve. Sepse ai gjithçka krijoi që të jetojë; dhe, në botë, breznitë janë shpëtimprurëse dhe në to nuk ka vrer...

 • E DIELA E XII GJATË VITIT (B)

  Jun 19, 15 • 1233 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

  Leximi parë: (Jb 38,1.8-11) Lexim prej Librit të Jobit Nga stuhia Zoti i përgjigj Jobit e i tha: “Kush e mbylli brenda dyerve detin, kur po dilte nga kraharori i nënës? Kur e vesha me re si me petka, me errësirë si me shpërgënj e mbështolla? Kur...

 • E DIELA E XI GJATË VITIT (B)

  Jun 12, 15 • 1137 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

  Leximi parë: Ez 17,22-24 Lexim prej Librit të Ezekielit profet  Kështu thotë Zoti Hyj: “Edhe unë do ta marr prej majës së cedrit të madh prej majës së gemave të tij do ta këpus një gemëz e do ta mbëltoj mbi një mal të lartë e të...

 • E DIELA E X GJATË VITIT (B)

  Jun 5, 15 • 1067 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

    Leximi parë Zan 3,9-13 Lexim prej Librit të Zanafilles Zoti e thirri njeriun dhe i tha: “Ku je?” Ky i përgjigj:”Dëgjova zërin Tënd në kopsht e u tremba, sepse jam lakuriq dhe u fsheha.” Ai i tha: “Kush të tregoi se je lakuriq? A mos...

 • KORPI DHE GJAKU I KRISHTIT

  Jun 3, 15 • 1592 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

  Leximi parë: Dal 24, 3-8         Lexim prej Librit të Daljes  Në ato ditë Moisiu erdhi dhe i tregoi popullit të gjitha fjalët e Zotit dhe rregulloret. Mbarë populli u përgjigj njëzëri: “Do t’i zbatojmë të gjitha fjalët që i tha...

 • FESTA E TRINISË SË SHENJTË

  May 29, 15 • 1181 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

  Leximi parë (Lp 4,32-34.39-40) Lexim prej Librit të Ligjit të përtërirë Moisiu foli e tha: “Shqyrtoji kohët e lashta që ishin para teje, qysh prej ditës kur Zoti e krijoi njeriun përmbi tokë, shqyrto prej një skaji të rruzullit në tjetrin: A...

 • FESTA E RRËSHAJËVE – ZBRITJA E SHPIRTIT SHENJT MBI APOSTUJ (B)

  May 22, 15 • 1576 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

  Leximi i parë   (Vap 2, 1-11) Lexim prej Veprave të Apostujve Kur erdhi dita e Rrëshajëve, të gjithë ishin së bashku në të njëjtin vend. Dhe, ja, papritmas, u ndie një ushtimë nga qielli si shungullimë e erës së fortë dhe e mbushi të...