• FESTA E TRINISË SË SHENJTË

  May 29, 15 • 1248 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

  Leximi parë (Lp 4,32-34.39-40) Lexim prej Librit të Ligjit të përtërirë Moisiu foli e tha: “Shqyrtoji kohët e lashta që ishin para teje, qysh prej ditës kur Zoti e krijoi njeriun përmbi tokë, shqyrto prej një skaji të rruzullit në tjetrin: A...

 • FESTA E RRËSHAJËVE – ZBRITJA E SHPIRTIT SHENJT MBI APOSTUJ (B)

  May 22, 15 • 1701 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

  Leximi i parë   (Vap 2, 1-11) Lexim prej Veprave të Apostujve Kur erdhi dita e Rrëshajëve, të gjithë ishin së bashku në të njëjtin vend. Dhe, ja, papritmas, u ndie një ushtimë nga qielli si shungullimë e erës së fortë dhe e mbushi të...

 • E DIELA VII E PASHKËVE (B)

  May 15, 15 • 965 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

  Leximi parë (Vap 1,15-17,20-26) Lexim prej Veprave të apostujve Po në ato ditë, pasi Jezusi u ngjit në qiell, u ngritë Pjetri në mes të vëllezërve-ishin bashkuar afërsisht njëqind e njëzet vetë-dhe u tha: “Vëllezër, është dashur të...

 • NGRITJA E ZOTËRISË NË QIELL

  May 13, 15 • 1399 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

  E kremte  Leximi parë: Vap 1,1-11 Lexim prej Veprave të apostujve Në librin e parë, o Teofil, fola për gjithçka Jezusi bëri dhe mësoi qysh prej fillimit e deri në ditën kur u ngrit në qiell, pasi që u dha porositë apostujve, të cilët i pati...

 • E DIELA VI E PASHKËVE (B)

  May 8, 15 • 1084 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

  Leximi parë (Vap 10, 25-27.34-35.44-48) Lexim prej Veprave të apostujve Kur Pjetri arriti, Korneli i doli para e, duke rënë ndër këmbët e tija e adhuroi. Pjetri e ngriti në këmbë dhe i tha: “Çohu në këmbë se edhe unë jam vetëm njeri!” E,...

 • E DIELA V E PASHKËVE (B)

  May 1, 15 • 1239 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

  Leximi parë (Vap 9,26-31) Lexim prej veprave të Apostujve Në ato ditë, Kur Pali erdhi në Jerusalem, përpiqej të bashkohej me nxënës, porse të gjithë ia kishin drojën sepse nuk mund e besonin se me të vërtetë ishte bërë nxënës. Atëherë...

 • E DIELA E BARIUT TË MIRË – E DIELA E IV E PASHKËVE (B)

  Apr 24, 15 • 1674 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

  Fotografia në ballinë: Mozaik harkor nga shekulli V, Jezusi Bariu i Mirë, Rovenna (Italia). Leximi parë: Vap 4,81-12 Lexim prej Veprave të apostujve Në atë ditë Pjetri, plot me Shpirt Shenjt, tha: “Kryetarë të popullit dhe pleq! Pasi ju sot po na...

 • E DIELA E III E PASHKËVE (B)

  Apr 17, 15 • 1188 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

  Leximi parë: Vap 3,13-15-19.19 Lexim prej Veprave të apostujve Në ato ditë, Pjetri i tha popullit: “Hyji i Abrahamit, Hyji i Izakut, Hyji i Jakobit, Hyji i etërve tanë e lavdëroi Shërbëtorin e vet Jezusin, të cilin ju e dorëzuat në vdekje dhe i...

 • E DIELA II E PASHKËVE (B)

  Apr 10, 15 • 1458 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

  Mëshira Hyjnore   Leximi parë: Vap 2,42-45 Lexim prej Veprave të apostujve Vëllezërit ishin vazhdimisht të kujdesshëm për të përvetësuar mësimin e apostujve dhe nuk mungonin në mbledhjet vëllazërore, në ndarjen e bukës e në uratë. Një...

 • PASHKËT – NGJALLJA E ZOTIT

  Apr 4, 15 • 1562 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

  Leximi parë Vap 10,34.37-43   Lexim prej Veprave të apostujve Në ato ditë, Pjetri mori fjalën e tha: “Tani me të vërtetë po e marr vesh se Hyji nuk i mban kujt krah. Ju e dini çka ka ndodhur në mbarë Judenë, duke filluar nga Galileja, pas...