Liturgji

Bariu i mirë ju flet zemrave

E diela IV e Pashkëve – Viti C     Leximi i parë   Vap 13, 14.43-52 Pali dhe Barnaba konstatojnë...

Dashuria ndaj Jezusit na bën dishepuj të tij!

E diela III e Pashkëve – Viti C   Leximi i parë   Vap 5, 27-32.40-41 Pjetri me shumë çiltërsi rrëfen...

Në varret e të Ringjallurit jemi shpëtuar

E diela II e Pashkëve ose E diela e Mëshirës Hyjnore – Viti C     Leximi i parë   Vap...

Si e kupton se Jezusi reagon ndaj zhgënjimeve të tua?

20 prill 2022 – E Mërkura e Pashkëve, MOMENTI I SHENJTË – Lutja e përditshme (Leximet e ditës: Vap 3,1-10;...

Krishti me të vërtetë është ringjallur, Aleluja!

E Diela e Pashkëve – Viti C     Leximi i parë   Vap 10, 34.37-43 Shën Pjetri pohon përpara familjes...

Hyrja e solemne e Jezusit në Jerusalem dhe mundimet e tija shpëtimprurëse

E diela e Larit – viti C     Ritet fillestare   Në emër të Atit e të Birit e...

Dashuria shëruese e Zotit   

E diela V e Kreshmës – Viti C   Leximi i parë   Is 43, 16-21 Populli hebraik ka qenë internuar...

O Atë, kam mëkatuar kundër qiellit e kundër teje

E Diela IV e Kreshmës  – Laetare (C)     Leximi i parë   Joz 5, 9 a. 10-12 Pas kalimit...

Pendohuni, Mbretëria e qiellit është afër!

E diela III e Kreshmëve – Viti C     Leximi i parë   Dal 3, 1-8.13-15 Moisiu është edukuar...

Ndërsa lutej, fytyra e tij shndërrohet

E diela II e Kreshmëve – Viti C   Leximi i parë   Zan 15, 5-12.17-18 Në këtë lexim përkujtohet një...