Lutja Aty Unë në gjuhën amtare të Jezusit (tekst dhe këngë)

Jan 16 • Këndvështrime

Gjuha amtare e Jezusit ka qenë aramaishtja. Në këtë gjuhë Ai ka folur dhe është lutur. Më poshtë po e japim tekstin dhe lutjen e shndërruar në këngë, të lutjes më të bukur që na ka mësuar vet Zoti.

 

Abwûn d’bwaschmâja – Ati ynë, që je në Qiell,
Nethkâdasch schmach – u shenjtëroftë emri yt,
Têtê malkuthach – ardhtë mbretëria jote,
Nehwê tzevjânach – u bëftë vullnesa jote,
aikâna d’bwaschmâja af b’arha – si në qiell ashtu në tokë.

 

Hawvlân lachma d’sûnkanân jaomâna – Bukën tonë të përditshme na i jep sot,
Waschboklân chaubên (wachtahên) – na i fal mëkatet tona,
aikâna daf chnân schvoken l’chaijabên – si i falim ne fajtorët tanë
Wela tachlân l’nesjuna – e mos na lërë të biem në tundim,
ela patzân min bischa – por na liro nga i keqi.

 

Metol dilachie malkutha wahaila wateschbuchta – sepse ty të përket mbretëria, lavdërimi dhe pushteti.
l’ahlâm almîn. Amên – në shekuj të shekujve. Amen

 

Comments are closed.

« »