Urtësi për të folur e heshtur

May 20 • Meditimi i ditës

 20 maj 2020 – E mërkure, MOMENTI I SHENJTË – Lutja e përditshme

 (Leximet e ditës: Vap 17,15.22-18,1; Ps 148; Gjn 16,12-15)

 

Prania e Hyjit

 

Me të filluar këtë kohë lutjejetë qetë, gjeje një vend të rehatshëm për t’u ulur meshpinë drejt dhe këmbët lëshoji në tokë. Lejoji vetes ta vësh re frymëmarrjen tënde ndërsa vazhdon të marrësh frymë normalisht. Merr frymë. Qite frymën jashtë.

 

Liria

Zot, bëj që kurrë mos ta marrë dhuratën e lirisë
si diçka të mirëqenë.

Ti ma ke dhënë bekimin e madh të lirisë së shpirtit.

Mbushe shpirtin tim me paqen Tënde dhe
Gëzimin Tënd.

 

Ndërgjegjësimi

Në këtë moment, o Zot, po i drejtoj mendimet e mia kah Ti.

Do t`i lë mënjanë punët dhe preokupimet e mia.

Do të pushoj dhe rifreskohem në praninë tënde, o Zot.

 

Fjala 

Fjala e Zotit na vjen nëpërmjet Shkrimit Shenjt.

Kaloje këtë kohë duke e përqendruarvetveten për të dëgjuar atë që Hyji mund të jetë duke të të thënë gjatë kësaj lutje, për të dëgjuar atë që gjallërohet në zemrën tënde. Nëse je në dhomë, mbylli sytë një moment. Ndërsa rri ulur me sy mbyllur, përdori këto ose fjalë të ngjashme: “Ja ku jam, o Zot. Ja ku jam.” Kur të jesh gati, hapi sytë dhe lexo, lutu.

 


Gjn 16, 12-15

 

Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet:

12 Kam edhe shumë të tjera për t’ju thënë

por tani s’mund t’i kuptoni.

13 E kur të vijë ai ‑ Shpirti i së Vërtetës ‑

Ai do t’ju udhëzojë ta njihni tërë të Vërtetën.

Ai s’do të flasë prej vetvetes,

por do të flasë çka të dëgjojë

dhe do t’ju zbulojë të ardhmen.

14 Ai do të më lëvdojë,

sepse do të marrë prej simes

e do t’ju zbulojë juve.

15 Gjithçka ka Ati, është imja.

Prandaj edhe ju thashë:

‘Merr prej simes

dhe do t’ju zbulojë juve’.”

 


Ç` dëshiron të më thuash, Zotëri?

Disa mendime mbi paragrafin e sotshëm të Shkrimit Shenjt:

 

·                 Jezusiështë i ndjeshëm ndaj aftësisë së kufizuar për të kuptuar të ndjekësve të vet. Duke u thënë se ka edhe shumë të tjera për t`ua thënë përpiqet t`i përgatis ata butë. Lutem për urtësi që të di se kur është mirë të flas, e kur është më mirë të pres dhe tëhesht.

·                 Jezusie di se jemi të shqetësuar kur duhet ta lëmë pas të kaluarën dhe të besojmë se çfarë do të sjellë e ardhmja. A mund të flas me të në lidhje me shqetësimet e mia?

Lexoje, dëgjoje pjesën e leximit të Shkrimit Shenjt, nëse duhet disa herë, dhe shih a ka ndonjë fjalë a ngjarje që të flet në mënyrë të veçantë. Lejoji shpirtit të qëndrojë aty dhe ta shijojë atë moment.

 

Bashkëbisedimi

Zot, ti më njeh më mirë se unë e njoh veten time.
Shpirti yt e përshkon çdo moment të jetës sime.
Faleminderit për hirin dhe dashurinë që e ndikon mbi mua.
Faleminderit për ftesën tënde të vazhdueshme, të butë për të lejuar të hysh në jetën time.
Më fal për momentet kur e kam refuzuaratë ftesë, dhe e kam mbyllur veten para teje.
Më ndihmo që gjatë ditës të vij, ta njoh praninë tënde në jetën time, të ta çelzemrën, që të lejoj të veprosh në mua, për lavdinë tënde më të madhe.

 

Përmbyllja

Të falënderoj, o Zot, për çdo nxitje që ma dhurove gjatë kësaj kohe që luta mbi tekstin e Shkrimit Shenjt.

Ati ynë…
Lavdi Atit e Birit e Shpirtit të Shenjtë.

Si ka qenë në fillim, ashtu tash e

përgjithmonë e jetës. Amen.

Comments are closed.

« »