Egjra dhe gruri

E diela XVI gjatë vitit – viti A

 

 

Leximi i parë   Urt 12, 13.16-19                        

Hyji e qeveris botën me butësi dhe durim. Atyre që pyesin vetveten se pse Hyji nuk i shkatërron paganët, i dituri i Biblës shpjegon se Zoti është i mirë dhe i mëshirshëm. Hyji është gjithmonë i gatshëm për t’u dhënë shpresë bijve të tij që kanë gabuar.

 

Lexim prej Librit të Urtisë

Jo, përveç teje tjetër Hyj nuk ka që të kujdeset për të gjithë, para të cilit të mbrohesh se nuk gjykove drejt. E njëmend fuqia jote është parimi i drejtësisë e, për arsye se je Zotëruesi i të gjithave, pra edhe mundesh t’i kursesh të gjitha. Pushtetin tënd e dëfton vetëm atëherë, kur s’besohet në gjithëpushtetësinë tënde dhe e ndëshkon krenarinë e atyre që s’të nhohin. Ti, ngase je zotëruesi i gjithë pushtetit, gjykon me butësi e na sundon me ndjesë të madhe: pushtetin e ke në dorë e mund ta përdorësh kur të duash. Duke vepruar në këtë mënyrë ti e ke mësuar popullin tënd se i drejti duhet të jetë i njerëzishëm dhe ua ke dhënë fëmijëve të tu shpresën e mirë se pas mëkatit dhuron mundësinë e pendimit. Fjala e Zotit.

 

 

Psalmi  86

 

Ref: Ti je i mirë, o Zot, e na fal

———————————

Ki mëshirë për mua, o Zot,

se gjithë ditën të thërras në ndihmë.

Dëgjoje, o Zot, uratën time,

vështroje zërin e lutjes sime.

———————————

Të gjithë paganët prej teje të krijuar,

do të vijnë e do të të adhurojnë, o Zot,

dhe do të madhërojnë Emrin tënd,

sepse ti je i madhërueshëm e bën mrekulli,

ti je i vetmi Hyj.

———————————

Por ti, o Zot, Hyj i mëshirshëm

e i dhimbshëm, i ngadalshëm në zemërim,

plot dashuri e duresë,

shiko mbi mua e ki mëshirë për mua.

———————————

 

Leximi i dytë    Rom 8, 26-27

Ne jemi shumë të paduruar. Mbase kërkojmë shumë me lakmi një shpjegim dhe shpresojmë në ndryshime magjike dhe të menjëhershme. Dhe në fakt nuk dimë çfarë të kërkojmë në lutje. Edhe pse kemi marrë Shpirtin e Krishtit, historia jonë mbetet plotësisht njerëzore. Besimi i krishterë na thotë se Shpirti Shenjt vepron në mënyrë të mistershme në botë.

 

Lexim prej Letrës së  Shën Palit apostull drejtuar Romakëve

Vëllezër, Shpirti Shenjt na ndihmon në paaftësinë tonë, sepse ne nuk dimë as çka të kërkojmë me lutje si duhet, por vetë Shpirti Shenjt lutet për ne me ofshame të patregueshme. E Ai që i njeh zemrat, e di dëshirën e Shpirtit Shenjt – se ai lutet për besimtarët ashtu si do Hyji. Fjala e Zotit.

 

 

Aleluja

Po të bekoj, o Atë, Zotërues i qiellit e i dheut, që të vegjëlve ua zbulove misteret e Mbretërisë qiellore.

Aleluja

 

 

Ungjilli   Mt 13, 24-43

Jezusi me shëmbëlltyrën e egjrës dhe të grurit të mirë, na bën të kuptojmë se jeta zhvillohet në luftën mes së mirës dhe së keqes. Vetëm në fund të botës Hyji do të japë gjykimin e tij. Jezusi nëpërmjet kësaj shëmbëlltyre na shfaq fytyrën e Hyjit Atë i mëshirshëm me të gjithë.

 

Leximi i Ungjillit të shenjtë sipas Mateut

Në atë kohë, Jezusi u tregoi edhe një shëmbëlltyrë tjetër: “Mbretëria e qiellit është e ngjashme me njeriun që mbolli farë të mirë në arën e vet. Ndërkohë që njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij, mbolli egjër nëpër grurë e shkoi. Kur u rritën të mbjellat dhe lidhën frytin, atëherë u duk edhe egjra. Shërbëtorët iu afruan zotit të shtëpisë dhe i thanë: ‘Zotëri, a nuk mbolle farë të mirë në arën tënde? Nga doli, pra, egjra?’ Ai u përgjigji: ‘Armiku e bëri këtë!’ Atëherë i thanë shërbëtorët: ‘A të shkojmë e ta mbledhim?’ ‘Jo – u përgjigj ai – se duke e mbledhur egjrën druaj se, bashkë me të, nxirrni edhe grurin! Lëni të rriten bashkë deri në të korra. Në kohë të korrjes do t’u them korrëtarëve: ‘Mlidhni më parë egjrën dhe lidheni duaj për ta djegur e grurin mblidheni në drithnikun tim’!”. Mandej u tregoi një shëmbëlltyrë tjetër: “Mbretëria e qiellit është e ngjashme me kokrrën e sinapit, të cilën njeriu e mori dhe e mbolli në arën e vet. Ajo është, pa dyshim, më e vogla ndër të gjitha farërat, por kur rritet, bëhet më e madhe se të gjitha barishtet, zhvillohet në lëndë, sa që shpendët e qiellit vijnë e bëjnë çerdhe në degë të tij”. U tregoi edhe një shëmbëlltyrë tjetër: “Mbretëria e qiellit i përngjan tharmit që e merr gruaja dhe e përzien me tri masë miell derisa të mbruhet të gjithë”. Të gjitha këto Jezusi ia tha popullit në shëmbëlltyra dhe asgjë nuk i thoshte pa shëmbëlltyra që të plotësohej fjala e profetit: “Do të flas në shëmbëlltyra, do të zbuloj gjëra të fshehura që nga krijimi i botës”. Atëherë e shpërndau turmën dhe hyri në shtëpi. Nxënësit iu afruan Jezusit dhe e pyetën: “Na e shtjello shëmbëlltyrën e egjrës së arës.” Ai u përgjigj: “Ai që mbjell farën e mirë, është Biri i njeriut. Ara është bota. Fara e mirë janë ata që i përkasin Mbretërisë. Egjra paraqet ata që i përkasin Qoftëlargut. Armiku që mbolli egjrën është djalli. Korrja është mbarimi i botës. Korrtarët janë engjëjt. Siç mblidhet egjra e digjet në zjarr; kështu do të ndodhë në mbarimin e botës. Biri i njeriut do t’i dërgojë engjëjt e vet për t’i mbledhur në Mbretërinë e tij të gjithë ngashënjyesit dhe ata që bëjnë keq, e do t’i hedhin në furrë të ndezur, ku do të jetë vaj e kërcëllim dhëmbësh. Kurse të drejtët, atëherë, do të shndrisin porsi dielli në Mbretërinë e Atit të tyre. Kush ka vesh, le të dëgjojë!” Fjala e Zotit.

 

POROSIA

“Thelbësorja është e padukshme me sy. Shihet mirë vetëm me zemër”. Ne jemi bij të qytetërimit të dukjes. Ungjilli na mëson se jeta e vërtetë vepron në sekret.

“Mbretëria e qiellit është e ngjashme me njeriun që mbolli farë të mirë në arën e vet”. Fjala e Jezusit është fara e hedhur në zemrën e dishepullit. Rritja e saj është e kushtëzuar nga veprimet e armikut, që mbjell në të njëjtën arë një bar të keq. Të dy farat lulëzojnë e rriten së bashku. Në shoqëri e në Kishë bashkëegzistojnë e gërshetohen e mira dhe e keqja, besimtarë dhe jobesimtarë pa një ndarje të qartë. Jetojmë në kohën e “përzierjes” së të mirëve dhe të këqijve. Vetëm në të korra do të jenë të ndarë, sepse vetëm atëherë është e mundur të ndash të mirët nga të këqijtë. Duhet të imitojmë durimin e Hyjit, që mundohet të çojë në vathë delen e humbur.

“Mbretëria e qiellit është e ngjashme me kokrrën e sinapit …”. “Mbretëria e qiellit i përngjan tharmit …”. Dy shëmbëlltyrat vënë në dukje shpërpjestimin mes fillimeve të përvuajtura të Mbretërisë dhe çastin përfundimtar, që do të jetë e jashtëzakonshme. Fara shumë e vogël do të bëhet pemë, një sasi e vogël maje birre do të shndërrojë një sasi të madhe mielli.

Jezusi na fton të njohim fuqinë e fshehur në farën e vogël e në majën e birrës. Që fjala e Jezusit të mund të rritet në zemrat tona, duhet të meditojmë çdo ditë Shkrimin e shenjtë e të marrim pjesë shpesh në sakramentet. Ne jemi zhytur në jetën e botës për ta shndërruar.

 

Lutja e Besimtarëve

M. Vëllezër e motra të dashur, Shpirti Shenjt vjen për të na ndihmuar dhe ndërhyn për ne. T’ia besojmë Atij lutjen tonë, që t’ia paraqesë Atit, Hyji i mëshirës dhe i madh në dashuri.

L. Të themi së bashku: Ardhtë mbretëria jote, o Zot.

L. Për Kishën, farë e vogël në fushën e botës, që e vetëdijshme për forcën e saj edhe duke qenë e dobët, të dëshmojë praninë e mbretërisë në mes të së keqes së botës. Të lutemi.

L. Për ata që janë skllevër të drogës, të alkoolit dhe të çdo forme tjetërsimi, që të dërgohen drejt Krishtit, mjek dhe çlirimtar. Të lutemi.

L. Për të gjithë ne që nën dritën e Fjalës së Zotit të dimë të njohim varfërinë tonë dhe madhështinë e Mbretërisë së Hyjit që rritet në zemrën e njerëzve. Të lutemi.

L. Për bashkësinë tonë, që të ketë mëshirë për çdo dobësi të vëllezërve dhe motrave dhe të shfaqë durim dhe bamirësi. Të lutemi.

M. Hyj Atë, Ti që njeh dobësinë tonë dëgjoji lutjet tona edhe përtej dëshirave tona, që të mund të përgatisim ardhjen e mbretërisë sate. Nëpër Krishtin, Zotin tonë. Amen.

 

(ecclesia.al)

Shpëndaje: