Liturgji

 Jezusi: “Profeti ndahet pa nder vetëm në vendin e vet…”

E diela XIV gjatë vitit – Viti B   Leximi i parë   Ez 2, 2-5 Izraeli është një popull...

Jezusi i tha: “Vajzë, po të them, ngrihu!”

E diela e XIII gjatë vitit – Viti B   Leximi i parë   Urt 1, 13-15; 2, 23-24 Hyji...

A ke menduar ndonjëherë se Zoti fle e nuk të dëgjon në vështirësi?!

E diela e XII gjatë vitit – Viti B   Leximi i parë   Jb 38, 1.8-11 Njeriu modern ka...

Figura e Mbretërisë së Hyjit: Më e vogla farë që bëhet pemë e madhe

E diela XI gjatë vitit – viti B   Leximi i parë   Ez 17, 22-24 Nga dinastia e Davidit...

Kushdo e kryen vullnetin e Hyjit, ai është vëllai im, motra ime

E diela X gjatë vitit – viti B   Leximi i parë   Zan 3, 9-15 Hyji pyet burrin, gruan dhe...

Korpi dhe Gjaku i tejetshenjtë i Krishtit, ushqim shpëtimi

E kremtja e Korpit dhe Gjakut të Krishtit – Viti B   Leximi i parë   Dal 24, 3-8 Moisiu, duke...

Zoti Trini: Ati, Biri dhe Shpirti Shenjt

E diela e Trinisë së Shenjtë – viti B   Leximi i parë   Lp 4, 32-34.39-40 Hyji është në zanafillën...

Eja Shpirti Shenjt, mbushi zemrat e besimtarëve

E Diela e Rrëshajëve – viti B   Leximi i parë Vap 2, 1-11 Pashkët janë çlirimi i një populli;...

Predikoni Ungjillin të gjithë njerëzve!

Ngjitja e Krishtit në Qiell – Të Shëbuemit – Viti B   Leximi i parë   Vap 1, 1-11 Ungjilltari Luka...

JEZUSI: Duani njëri-tjetrin ashtu si ju desha ju!

E diela VI e Pashkëve – viti B   Leximi i parë   Vap 10, 25-27.34-35.44-48 Jezusi duke u ngjallur nga...