Liturgji

Shën Pali: I mjeri unë nëse nuk e predikoj Ungjillin!

E diela V gjatë vitit – viti B   Leximi i parë   Jb 7, 1-4.6-7 Jobi reflekton mbi situatën njerëzore...

I mësonte si Ai që kishte autoritet!

E diela IV gjatë vitit – viti B   Leximi i parë   Lp 18, 15-20 Populli i zgjedhur nuk duhet...

Koha u plotësua, Mbretëria e Hyjit është afër

E diela III gjatë vitit – viti B  – E diela e Fjalës të Zotit     Leximi i parë  ...

Ejani e shihni…!

E diela II gjatë vitit – viti B   Leximi i parë   1 Sam 3, 3-10.19 Përshkruhet thirrja e Hyjit...

Ti je biri i im i dashur!

Pagëzimi i Krishtit – viti B   Leximi i parë   Is 55, 1-11 Profeti Isaia na fton të shuajmë etjen,...

Hyji dërgoi Birin e vet të lindur prej Marisë Virgjër

Shën Maria Hyjlindëse – viti B   Leximi i parë   Nr 6, 22-27 Ky lexim tregon bekimin që priftërinjtë hebrenj...

Familja e Shenjtë – model i çdo familjeje

E diela I pas Krishtlindjes – Familja e Shenjtë – viti B   Leximi i parë  Zan 15, 1-6; 21,...

Sot, Drita e vërtetë zbriti nga qielli

Nata e Krishtlindjes – viti B   Leximi i parë   Is 9, 1-3.5-6 Hebrenjtë nën sundimin e asirianëve luteshin kështu:...

Maria, shërbëtorja e përvuajtë që do ta lind Shëlbuesin

E diela IV e Ardhjes – viti B   Leximi i parë   2 Sam 7, 1-5.8-12.14.16 Davidi do të ndërtojë...

Erdhi një njeri i dërguar prej Hyjit: Ai quhej Gjon

E diela III e Ardhjes – viti B   Leximi i parë   Is 61, 1-2.10-11 Të gjithë të krishterët janë...