Liturgji

Gjon Pagëzuesi na dërgon te Jezusi Shpëtimtar!

E diela II gjatë vitit – Viti A     Leximi i parë   Is 49, 3.5-6 Zoti thërret popullin e...

Ky është Biri im i dashur: dëgjojeni!

E diela e Pagëzimit të Zotit – Viti C   Leximi i parë   Is 42, 1-4.6-7 Isaia flet për një...

Hyji dërgoi Birin e vet të lindur nga një grua

E kremtja e Virgjërës Mari Hyjlindëse – Viti A     Leximi i parë   Nr 6, 22-27 Ky lexim tregon...

E gjithë toka ka parë shpëtimin e Zotit

Krishtlindja – Mesha e ditës – Viti A     Leximi i parë   Is 52, 7-10 Kur një populli i...

Sot paqja e vërtetë zbriti tek ne nga qielli

Krishtlindja – mesha e natës/ viti A   Leximi i parë   Is 9, 1-3.5-6 Hebrenjtë nën sundimin e asirianëve luteshin...

Emri i Zotit është prani!

E diela IV e Ardhjes – Viti A     Leximi i parë   Is 7, 10-14 Bashkësia e Izraelit është...

Si ta kremtoj sakramentin e rrëfimit

Kremtimi i sakramentit të rrëfimit për të krishterin është takim me Zotin e mëshirshëm, që është mik dhe vëlla i...

Veprat që i bëjmë, tregojnë kush jemi!

E diela III e Ardhjes – viti A     Leximi i parë   Is 35, 1-6.8.10 Profeti Isaia shpall që...

Kthehuni se u afrua Mbretëria e qiellit

E diela II e Ardhjes – Viti A     Leximi i parë   Is 11,1-10 Isaia na prezanton imazhin e...

Simbole: Ngjyra vjollcë e kohës së adventit

Koha e Ardhjes apo Adventi karakterizohet me ngjyrë vjollcë. Meshtari gjatë kremton meshët në kohën e ardhjes duke e veshur...