Teologji

Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt

E diela e Trinisë së Shenjtë – viti A   Leximi i parë   Dal 34, 4-6.8-9 Moisiu ngjitet drejt malit...

Rrëshajët – Jezusi na dhuron Shpirtin Shenjt!

E Diela e Rrëshajëve – viti A     Leximi i parë   Vap 2, 1-11 Pashkët janë çlirimi i një...

Lutje drejtuar Zojës Ndihmëtare në ditëfestën e saj

Sot kremtohet Zoja, që njihet me titullin “Auxilium Christianorum”- “Ndihma e të Krishterëve”, – Pajtorja e Katedrales së Prizrenit dhe...

Shkoni e bëjini nxënës të mi të gjithë popujt!!

Ngritja e Jezu Krishtit në Qiell – Viti A   Leximi i parë   Vap 1, 1-11 Ungjilltari Luka na prezanton...

Të duash me dashuri konkrete

E diela VI e Pashkëve – viti A     Leximi i parë   Vap 8, 5-8.14-17 Pjesa biblike tregon zgjerimin...

“Unë jam Rruga, e Vërteta dhe Jeta”

E diela V e Pashkëve – Viti A   Leximi i parë   Vap 6, 1-7 Duke lexuar këta rreshta mund...

Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon

E diela IV e Pashkëve – Viti A     Leximi i parë   Vap 2, 14.36-41 Pjetri, duke u nisur...

FESTA ZOJËS SË KËSHILLIT TË MIRË: këngë, uratë dhe litanitë

Zoja ndera e Shqypniis. “Tu honorificentia populi nostri.“   T’falemi, o Mrií! Virgjina e dlirë, O Nana e bukur e...

Dishepujt e Emausit: Rri me ne, o Zot

E Diela III e Pashkëve – viti A   Leximi i parë   Vap 2, 14. 22-33 Pjesa paraqet dëshminë e...

LIBRI I JETËS

Nga Don Agim Qerkini   Çështja e jetës është një e mirë që i përfshin të gjitha qeniet, porse vetëm...