• Vuajtja jote për shpëtimin e botës

  Sep 23, 18 • 2 Views • Meditimi i ditësNo Comments

  23 shtator 2018 – E diela 25-të gjatë vitit (B), MOMENTI I SHENJTË – Lutja e përditshme (Leximet e ditës: Ur 2, 12.17-20; Ps 53; Jak 3, 16-4, 3; Mk 9, 30-37)     Prania e Hyjit “Ejani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës...

 • Shërbimi është pushtet i vërtetë!

  Sep 22, 18 • 20 Views • LEXIMET E SË DIELËSNo Comments

  E diela XXV gjatë vitit (B)   Leximi i parë   Urt 2, 12.17-20 Nga Kaini e më vonë njerëzit dhe shpesh edhe besimtarët kanë kërkuar me të gjitha format të detyrojnë të drejtët të heshtin. Prania e të drejtit nuk pushon së denoncuari...

 • Zoti është i durueshëm me rritjen tonë

  Sep 22, 18 • 18 Views • Meditimi i ditësNo Comments

  22 shtator 2018 – E shtunë, MOMENTI I SHENJTË – Lutja e përditshme (Leximet e ditës: 1 Kor 15, 35-37.42-49; Ps 55; Lk 8,4-15)   Prania e Hyjit Gjëja që përpiqem të bëj këtu është që kohën ta lë më një anë dhe të përqendrohem në...

 • Kërkoji Zotit shërim

  Sep 21, 18 • 40 Views • Meditimi i ditësNo Comments

  21 shtator 2018 – E premte, Shën Mateu (festë), MOMENTI I SHENJTË – Lutja e përditshme (Leximet e ditës: Ef 4, 1-7.11-13; Ps 18; Mt 9, 9-13)     Prania e Hyjit “Ndaluni e shihni se unë jam Hyji.” (Ps 46,11) Qetësohu dhe njihe...

 • A je person i drejtë (nga vetvetja)?

  Sep 20, 18 • 49 Views • Meditimi i ditësNo Comments

  20 shtator 2018 – E enjte, Shën Andrea Kim Taegon dhe shokët, MOMENTI I SHENJTË – Lutja e përditshme (Leximet e ditës: 1 Kor 15, 1-11; Ps 117; Lk 7, 36-50)     Prania e Hyjit Gjëja që përpiqem të bëj këtu është që ta lë kohën më...

 • Njeri me humor (jo) të mirë

  Sep 19, 18 • 40 Views • Meditimi i ditësNo Comments

  19 shtator 2018 – E mërkurë, MOMENTI I SHENJTË – Lutja e përditshme (Leximet e ditës: 1 Kor 12, 31-13, 13; Ps 32; Lk 7, 31-35)   Prania e Hyjit Unë nuk jam vetëm kur rri këtu, në këtë moment që po përpiqem të lutem. Krishti është i...

 • Sa i vendos dhuratat e mia në shërbim të të tjerëve?

  Sep 18, 18 • 40 Views • Meditimi i ditësNo Comments

  18 shtator 2018, E martë, MOMENTI I SHENJTË – Lutja e përditshme (Leximet e ditës: 1 Kor 12, 12-14.27-31a; Ps 99; Lk 7, 11-17)   Prania e Hyjit Jezusi pret për të hyrë në zemrën time, në heshtje dhe pa rënë në sy. Ai vjen me dashuri dhe fuqi...

 • Autoriteti, përvujtëria apo besimi?

  Sep 17, 18 • 47 Views • Meditimi i ditësNo Comments

  17 shtator 2018 – E hënë, MOMENTI I SHENJTË – Lutja e përditshme (Leximet e ditës: 1 Kor 11, 17-26.33; Ps 39; Lk 7, 1-10)   Prania e Hyjit E pranishme për mua është ajo që ndikon në ekzistencën time. E kundroj praninë e Hyjit që gjithmonë...

 • (Sh)ndërrim vizionesh

  Sep 16, 18 • 10 Views • Meditimi i ditësNo Comments

  16 shtator 2018 – e diela 24-të gjatë vitit (B), MOMENTI I SHENJTË – Lutja e përditshme (Leximet e ditës: Is 50, 5-9a; Ps 114; Jak 2, 14-18; Mk 8, 27-35)   Prania e Hyjit “Ejani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rënd...

 • Kush është për ty Jezusi?

  Sep 15, 18 • 108 Views • LEXIMET E SË DIELËS, TeologjiNo Comments

  E diela XXIV gjatë vitit (B)   Leximi i parë   Is 50, 5-9 Profeti është i persekutuar nga patriotët e vet, dhe i beson mbrojtjen e tij Zotit, përderisa po vuan pikërisht për të. Kështu do t’i ndodhë edhe Jezusit që pranon mundimet, që zemra...