Teologji

Ta ndjekësh Jezusin me liri dhe vendosmëri

E diela XIII gjatë vitit – viti C   Leximi i parë 1 Mbr 19, 16.19-21 Elia ka takuar Hyjin në...

Unë jam buka e gjallë e zbritur prej qiellit

Festa e Korpit dhe Gjakut tejetshenjtë të Krishtit – Viti C   Leximi i parë   Zan 14, 18-20 Melkizedeku ishte...

Trinia e Shenjtë: Dashnia bashkëndarëse dhe dhuruese!

Trinia e Shenjtë – viti C     Leximi i parë   Fu 8, 22-31 Qysh në Besëlidhjen e Vjetër flitet...

Shpirti i Zotit e mbushë gjithësinë

Rrëshajët – Viti C   Leximi i parë   Vap 2, 1-11 Pashkët janë çlirimi i një populli; Rrëshajat i japin...

Festa e Rrëshajave: Përkryerja e lavdisë së ngjalljes në jetën e Kishës

Nga Don Robert Kola   Zjarri: vallja e misterit të jetës Zjarri është frymëzimi zanafillor i njeriut. Me fillimin e...

Çka paraqet për katolikët muaji Qershor dhe si duhet të nderohet ai!

Nga Annabelle Moseley   A e keni ditur se në Kishën Katolike, secili nga 12 muajt e vitit janë të...

“JE MË E BEKUAR SE TË GJITHA GRATË!” 

“Je më e bekuar se të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i kraharorit tënd! Dhe, nga e pata...

Shpallës dhe dëshmitarë të gëzueshëm të ungjillit

Ngjitja e Zotërisë në Qiell – Viti C   Leximi i parë   Vap 1, 1-11 Ungjilltari Luka na prezanton ngjitjen...

Guximi për ta pranuar vetveten

Nga Piet Van Breemen   Njëra ndër parimet themelore të teologjisë është që feja apo Shkrimi i shenjtë të jap...

JEZUSI: “Nëse ndokush më do, ai do të ma mbajë fjalën…”

E diela VI e Pashkëve – Viti C     Leximi i parë   Vap 15, 1-2.22-29 Koncili i Jerusalemit shënon...