Teologji

Programi i Jezusit për të qenë të lumtur!

E diela IV gjatë vitit – viti A     Leximi i parë   Sof 2, 3; 3, 12-13 Profeti Sofonia...

Shën Pali – apostull i identitetit të krishterë

Me rastin e festës së Kthimit të Shë Palit, 25 janar   Nga Don Agim Qerkini   Lidhur me jetën,...

Me Jezusin plotësohen profecitë dhe fillon Mbretëria e Hyjit

E diela III gjatë vitit (C) – E diela e Fjalës së Zotit     Leximi i parë   Is 8,...

Shën Sebastiani, martir (v. 304)

Nga Don Lush GJERGJI   “Nëse ndokush do të vijë pas meje, lë ta mohojë vetveten, le ta marrë kryqin...

Gjon Pagëzuesi na dërgon te Jezusi Shpëtimtar!

E diela II gjatë vitit – Viti A     Leximi i parë   Is 49, 3.5-6 Zoti thërret popullin e...

Ky është Biri im i dashur: dëgjojeni!

E diela e Pagëzimit të Zotit – Viti C   Leximi i parë   Is 42, 1-4.6-7 Isaia flet për një...

Hyji dërgoi Birin e vet të lindur nga një grua

E kremtja e Virgjërës Mari Hyjlindëse – Viti A     Leximi i parë   Nr 6, 22-27 Ky lexim tregon...

E gjithë toka ka parë shpëtimin e Zotit

Krishtlindja – Mesha e ditës – Viti A     Leximi i parë   Is 52, 7-10 Kur një populli i...

EPIFANIA E DRITËS

Nga Don Robert Kola   Drita: gjiri i bukurisë Drita është gjiri i bukurisë. Në gjirin e dritës përkryhet e...

Sot paqja e vërtetë zbriti tek ne nga qielli

Krishtlindja – mesha e natës/ viti A   Leximi i parë   Is 9, 1-3.5-6 Hebrenjtë nën sundimin e asirianëve luteshin...