Liturgji

Përgatitni rrugën Zotit që po vjen!

E Diela II e Ardhjes – viti B   Leximi i parë   Is 40, 1-5.9.11 Pas pesëdhjetë vjetësh mërgimi Hyji...

Të zgjuar ta presim ardhjen e Shpëtimtarit

E Diela I e Ardhjes – viti B   Leximi i parë   Is 63, 16-17.19; 64, 2-7 Profeti Isaia i...

Ejani, të bekuarit e Atit tim…!

E diela 34 gjatë vitit – viti A – Krishti Mbret i Gjithësisë   Leximi i parë   Ez 34, 11-12.15-17...

Të jesh besnik në gjëra të vogla

E Diela XXXIII gjatë vitit – viti A     Leximi i parë   Fu 31, 10-13.19-20.30-31 Në këtë pjesë biblike...

Krishterimi vigjilent

E diela XXXII gjatë vitit – viti A   Leximi i parë   Urt 6,12-16 Ne jemi krenarë për zhvillimet e...

Përvujtëria – virtyti që të lartëson!

E diela XXXI gjatë vitit – viti A     Leximi i parë   Mal 1, 14 – 2, 2.8-10 Profeti...

Cili është urdhërimi më i madh?

E diela XXX gjatë vitit – viti A   Leximi i parë   Dal 22, 21-27 Hyji vetë mbron të ardhurin,...

“Jepni, pra, Cezarit çka i përket Cezarit, e Hyjit çka i përket Hyjit.”

E diela XXIX gjatë vitit – viti A     Leximi i parë   Is 45, 1.4-6  Profeti i drejtohet popullit...

Krishterimi është kremtim hyjnor për të gjithë njerëzit

E diela XXVIII gjatë vitit – viti A     Leximi i parë   Is 25, 6-10 Profeti shpall se Zoti...

Kisha është vreshti i Zotit për gjithë njerëzimin

E diela XXVII gjatë vitit – viti A   Leximi i parë   Is 5, 1-7 Sot vreshti i Zotit, për...