Liturgji

KURORA E ADVENTIT

Koha e Adventit (Ardhjes), është periudha kohore prej katër javësh, të cilën e karakterizon përgatitja shpirtërore e besimtarëve dhe mbarë...

“Rrini zgjuar, sepse nuk dini se në ç’ditë do të vijë Zotëria juaj!

E diela I e Ardhjes – viti A   Leximi i parë   Is 2, 1-5 Isaia profet e parashikon në...

E bekuar Mbretëria e Krishtit Zot që po vjen

Festa e Krishtit Mbret i Gjithësisë – viti C   Leximi i parë   2 Sam 5, 1-3 Davidi ka fituar...

Jezusi këshillon: Ruajuni të mos t’ju gënjejnë mësues të rrejshëm!

E diela XXXIII gjatë vitit – viti C   Leximi i parë   Mal 3, 19-20 Dita e Zotit nuk është...

Ngjallja e të vdekurve është vepër e Hyjit

E diela XXXII gjatë vitit – Viti C   Leximi i parë   2 Mak 7, 1-2.9-14 Populli i Izraelit përndiqet...

Jezusi na viziton në shtëpitë tona

E diela XXXI gjatë vitit – viti C   Leximi i parë   Urt 11, 22 – 12, 2 Autori i...

Lutja jonë e zbulon kush jemi

E diela XXX gjatë vitit – viti C   Leximi i parë   Sir 35, 12-14.16-18 Njeriu që zbaton ligjin fetar...

Lutja – marrëdhënie e pashkëputur feje me Zotin

E diela XIX gjatë vitit – viti C   Leximi i parë   Dal 17, 8-13 Hyji që ka thirrur Izraelin...

Feja në Jezusin shëron

E Diela XXVIII gjatë vitit – viti C   Leximi i parë   2 Mbr 5, 14-17 Naamani është një gjeneral...

Lutja e të krishterit: “O Zot, na e shto fenë”

E diela XXVII gjatë vitit – viti C   Leximi i parë   Hab 1, 2-3; 2, 2-4 Një popull i...