Disa porosi të Shën Nënës Tereze për Pashkë

 • Vetëm dashuria do ta shpëtojë botën.
 • Pa Dashuri dhe flijim jeta s’ka kuptim.
 • Nëse do ta ndërrosh botën, shko në shtëpi dhe duaje familjen tënde.
 • Nëse i gjykon të tjerët, nuk ke më kohë për t’i dashur.
 • Fjalët e sjellshme mund të jenë të shkurta dhe të lehta për t’i thënë, mirëpo jehona e tyre është e paskajshme.
 • Ku është Zoti, aty është edhe Dashuria. Ku është dashuria, gjithnjë është edhe  flijimi dhe shërbimi.
 • Paqja fillon me një buzëqeshje.
 • Jezusi është Zot:  Dashuria e tij, si dhe etja e tij, është e paskajshme.
 • Zoti është Bukë, Zoti është Dashuri, Zoti është gjithmonë Zot.
 • Nëse nuk ka paqe në botë, është se kemi harruar që jemi pjesë e njëri – tjetrit.
 • Kurrë nuk do ta kuptojmë sa duhet sa të mira shkakton një buzëqeshje.
 • Në shërbimin tonë nuk ka rëndësi arritja, por sa dashuri kemi në atë që jemi dhe veprojmë.
 • Në botë paqja vjen me dashuri, jo me fuqi.
 • Dashura duhet të jetë natyrore, si frymëmarrja.
 • Feja që shndërrohet në veprim, është dashuri. Dashuria në veprim është shërbim. Kjo është jeta jonë.
 • Mos ke frikë të duash deri në dhembje, pasi që jetojmë në botën që e ka dashur Jezusi deri në fund.
 • Njerëzit kanë uri për dashuri, pasi që në botë ka shumë veprimtari. Hapni zemrat tuaja sot, në Pashkë – ditën e ngjalljes së Jezusit, dhe doni si nuk keni dashur kurrë më parë.
 • Lumturia është një proces, jo në drejtim.
 • Gëzimi është ngjitës. Mu për këtë kërkon të jeni plotë hare (lumturi)  kudo që shkoni.
 • Sa më pak që kemi, aq më shumë japim. Duket e pakuptimtë, mirëpo kjo është logjika e dashurisë.
 • Kush ka dashuri, jep, gjithçka, vetveten, si ka bërë Jezusi për ne.
 • Mos u brengosni për vështirësitë e botës, kufizohuni t’iu përgjigjeni nevojave të njerëzve.
 • Nuk ka rëndësi sa japim, por sa dashuri kemi në dhurimin tonë.
 • Pashkët janë festa e Jetës, Dashurisë, flijimit dhe dhurimit deri te pika e fundit të gjakut, siç ka bërë Jezusi në kryq.
 • Pashkët janë festa e pajtimit, së pari me Zotin, pastaj edhe me njëri – tjetrin.

 

Përgatiti dhe zgjodhi: Don Lush Gjergji

Shpëndaje: