Teologji

Shkrimi  i Shenjtë thotë: Adhuro vetëm Zotin, Hyjin tënd…

E diela I e Kreshmëve – Viti C   Leximi i parë   Lp 26, 4-10 Moisiu i kërkon popullit të...

Rrëfimi: takim me mëshirën e Atit

Nga Don Gaspër GJINI*   Në ditët tona ky sakrament quhet edhe sakramenti i pajtimit, sepse shumëfish na pajton, si...

Bekimi i shtëpive dhe i familjeve

Nga Don Agim Qerkini   Një nga aktivitetet e rëndësishme pastorale të Kishës është edhe bekimi i shtëpive dhe familjeve....

Të shuash etjen të etshmit

“Kisha është si burimi i vjetër i fshatit, që i shuan etjen brezave të ndryshëm. Ne ndryshojmë, burimi mbetet.” [Shën...

Si ta kremtoj sakramentin e rrëfimit

Para se të hyj në rrëfyestore Përqendrohem në heshtje në prani të Hyjit. Nën dritën e Tij, shqyrtoj jetën time...

Çfarë kuptojmë me thirrjen apo vokacionin në Kishë?

Nga Thomas O’Loughlin   1.Si kuptohet thirrja: një koncept tradicional Tema e thirrjes, vokacionit është një çështje që zakonisht dëgjojmë...

Ngjallja e Jezu Krishtit: përkryerja e dashurisë

Ngjallja e Jezu Krishtit: përkryerja e dashurisë Nga Don Robert Kola “Nën(ë) dhénu-fshehe, si një Diell tani, dhe i vdekur...

Apostullati i Martirëve

    Nga Don Pal Tunaj   Gjaku i martirëve: misioni ynë Me hapjen e Sinodit me temën “Për një...