Teologji

Kur të luteni, thoni: Aty ynë…!

E diela XVII gjatë vitit – viti C   Leximi i parë   Zan 18, 20-21.23-32 Ky tregim synon t’i përgjigjet...

Zemra e Marisë dhe duart e Martës

E diela XVI gjatë vitit  – viti C   Leximi i parë   Zan 18, 1-10 Kjo pjesë paraqet temën e...

 Kush është i afërmi im?

E diela XV gjatë vitit – viti C   Leximi i parë   Lp 30, 10-14 Moisiu i mëson popullit të...

JEZUSI: “Ja, unë po ju dërgoj si qengjat në mes të ujqërve”

E diela IV gjatë vitit – viti C   Leximi i parë   Is 66, 10-14 Profetët u kishin premtuar hebrenjve...

Muaji korrik i kushtohet Gjakut të Paçmueshëm të Jezu Krishtit

Nga Annabelle Moseley   10 mënyrat si ta nderojmë Gjakun e Paçmueshëm të Jezu Krishtit me familjen tonë, gjatë muajit...

Papa në letrën e re apostolike na thërret “Ta rizbulojmë bukurinë e liturgjisë”

Një letër apostolike drejtuar popullit të Zotit, titulluar Desiderio desideravi (Dëshira, që dëshiroja) në ditën e shenjtorëve Pjetër dhe Pal,...

Ta ndjekësh Jezusin me liri dhe vendosmëri

E diela XIII gjatë vitit – viti C   Leximi i parë 1 Mbr 19, 16.19-21 Elia ka takuar Hyjin në...

Unë jam buka e gjallë e zbritur prej qiellit

Festa e Korpit dhe Gjakut tejetshenjtë të Krishtit – Viti C   Leximi i parë   Zan 14, 18-20 Melkizedeku ishte...

Trinia e Shenjtë: Dashnia bashkëndarëse dhe dhuruese!

Trinia e Shenjtë – viti C     Leximi i parë   Fu 8, 22-31 Qysh në Besëlidhjen e Vjetër flitet...

Shpirti i Zotit e mbushë gjithësinë

Rrëshajët – Viti C   Leximi i parë   Vap 2, 1-11 Pashkët janë çlirimi i një populli; Rrëshajat i japin...